Ziggurat nedir?

Ziggurat; İlkçağda M.ö 4000 yıllarından itibaren Sümer - Babil Uygarlıkları döneminde sümerlerin dört köşe planlı, dıştan dolaşan bir rampa ile kuşatılmış, katlar halinde yükselen, sümerler, keldanlılari babilliler ve asurlular tarafından yapılan, eski Mezopotamya alanında bulunan, tabandan başlayarak tepeye doğru kat kat yükselen giderek küçülen teraslardan oluşan, zirvesinde bir tapınak bulunan ve yanlarında bir merdiven sistemi yer alan, piramitleri andıran kademeli bir tapınak kulesidir diye tanımlayabiliriz. Ziggurat, Mezapotamya’ya özgü bir terimdir. Tanrıdağı anlamındadır. Üzeri açık ve dört köşelidirler. Ziggurat ayrıca filmlere ve oyunlara da konu olmuş yapılardır.

Ziggurat'ın özellikleri nedir?

1- Üzeri açık ve dört köşelidirler.

2- Kerpiçten yapıldıkları için hava ve yağmurun etkisiyle çabuk yıkılmışlardır.

3- Zigguratta büyüklük ve özellikle yükseklik amaçlanmıştır.

4- Kat sayısı değişkendir; genellikle üç ya da dört, bazen yedidir.

5- Katlar ve rampalar, ağaçlar ve bodur bitkilerle yeşillendirilmiştir.

6- Yapının planı genellikle 38×52 m. boyutlarında bir dikdörtgen ya da karedir.

7- Yüksekliği ise 18-30 m. arasında değişmektedir.

8- Orta katlardan birinde bulunan odada, yukarıya çıkanların dinlenmesi için oturacak yerler blunmaktadır.

9- En tepedeki kule büyük bir tapınak özelliğindeydi ve içinde bir yatakla altın bir masa vardı.

10- Kütlesi pişmemiş tuğla ve kerpiçten, bir ya da birkaç dış duvar yüzeyi ise genellikle pişmiş topraktan yapılmış bazen sarı ve mavi sırlı tuğla kullanılmıştır.

Ziggurat'ın herbir katı ne anlama gelmektedir?

Ziggurat'ın her katı insan tekamülünün şu anda bulunduğu ve algıladığı yedi yaşam seviyesine tekabül eder. Bu yedi kat şu anlamlara gelmektedir:

1- En yüksek olan birinci kat, Kainatın ilk başlangıcını temsil eder.

2- İkinci kat madde ve enerjinin açığa çıktığı-tezahür ettiği aşamadır.

3- Üçüncü kat birinci yoğunluk derecesi canlılarının yani bitkilerin,

4- Dördüncü kat, ikinci yoğunluk derecesi canlıları olan hayvanların,

5- Beşinci kat ise üçüncü yoğunluk derecesi canlıları olan insan, balina ve yunusların tezahürüne tekabül eder.

6- Altıncı kat üçüncü yoğunluk derecesi canlılarından olan insanoğlunun algılayamadığı üst tekamülleri simgeler.

6- Yedinci katta ise "Tanrı Tapınağı" vardır.

Ziggurat örnekleri

İran'daki Çoga Zanbil Zigguradı

Günümüzde ziggurat mimarisi kullanılan yapılar hangileridir?

1- University of Tennessee Hodges Kütüphanesi (Knoxville, Tennessee)

2- ırmak Zigguratı (Sakramento, Kaliforniya)

3- University of East Anglia yurt binası

4- SIS (ya da MI6) binası (İngiliz Gizli Servisi'nin karargahı)

5- Solomon R. Guggenheim Müzesi(New York)

Ziggurat mimarisi kullanan yapılara örnek

University of East Anglia'daki yurt binası

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç