Yunus Emre

Türk şiirinin en büyük şairlerinden biridir. Doğduğu yer gibi, nerede öldüğü de kesin olarak bilinmemektedir. Hayatı da efsaneleştirilmiş, bu yüzden kesin bir bilgi edinilememiştir.

Yunus'un Sakarya dolaylarında doğmuş bir Türkmen köylüsü olduğu sanılmaktadır. Okuma - yazma bilmediğinin söylenti olduğu, aksine sağlam bir medrese öğrenimi yaptığı anlaşılmış, tasavvuf bilgisinin geniş olduğu da ispatlanmıştır. Öğrenimini yaptıktan sonra, Şeyh Taptuk Emre'ye kapılanmış, uzun yıllar kendisine hizmet etmiş, etkisi altında kalmıştır.

Şeyhin yanında müritliğini tamamladıktan sonra, bir söylentiye göre onun emriyle uzun gezilere çıkmıştır. Konya'da mutasavvıf şair Mevlana ile görüşmüş, sonra Şam'a kadar gitmiştir. Gezilerinden sonra doğduğu yere dönerek, ömrünü burada tamamlamıştır. Mezarı, Porsuk'un Sakarya'ya döküldüğü kavşakta, Sarıköy'dedir. Fakat Anadolu'da daha başka yerlerde de Yunus'un olduğu söylenen mezarlar vardır.

Fakat bunu, şairin her sınıf halk tarafından benimsenmiş olmasında ve herkesin onu kendisine mal etme çabasında aramak gerekir. Yunus Emre Türk şiirinin en lirik, derin, felsefe yönünden en sağlam şairlerindendir. Asıl gücü, tasavvufu halk diliyle geniş halk tabakalarına ahlatabilmesindedir.

Filozof-şair niteliğine ulusal unsurları birleştirmeyi de ustaca becermiştir. Nazımda şekle önem vermemiştir. Gerek hece, gerek aruz vezinlerini de kullanmıştır. Eserlerinin önemli bir kısmını ilahi ve nefes şeklinde yazmıştır. «Risalet-ün Nushiyye» adında bir mesnevisi, bir de divanı vardır. Kişiliği özellikle divanındaki şiirlerinde daha iyi görülür.

Yunus Emre

Aşk' ın beni

Gözüm seni görmek için elim sana ermek için
Bu gün canım yolda kodum yarın seni bulmak için

Bu gün canım yolda koyam yarın ivazın veresin
Arz eyleme uçmağını hiç arzum yok uçmak için

Benim uçmak neme gerek hergiz gönlüm ona bakmaz
İşbu benim zarılığım değildürür bir bağ için

Uçmak uçmağım dediğin mü'minleri yeltediğin
Vardır ola bir kaç huri arzum yoktur koçmak için

Bunda dahi verdin bize ol huriyi çiftü helal
Ondan geçti arzum tamam arzum sana ermek için

Sufilere ver sen onu bana seni gerek seni
Haşa ben terkedem seni şol bir evle çardak için

Yunus hasretdürür sana hasretini göster ona
İşin zulüm değil ise dad eylegil istedi çün.

Bana seni gerek seni

Aşkın aldı benden beni,
Bana seni gerek seni;
Ben yanarım dünü, günü,
Bana seni gerek seni,..

Aşkın, aşıklar öldürür.
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni.

Sofilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni, gerek seni.

Yunus durur benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni...

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç