Yin Yang nedir?

Yin Yang, Çin felsefesinde yaşamın bütün yönlerini, varoluşu, değişimi, olay ve olguları kapsayan birbirini tamamlayıcı iki karşıt güç ya da ilkedir. Uzakdoğu ve özellikle çin düşüncesinde kainatın düzeniyle ilgili enerjinin iki kutbuna Yang (pozitif) ve Yin (negatif) denir. Evendeki diyalektik kutupluluğu gösteren karşıt çift. Bir daire ve içlerinde karşıt kutbunu taşıyan siyah-beyaz ile simgelenir. Yin ve yang kavramları kendilerine özgü bir gerçekliği veya nesneyi ifade etmezler.

Bunlar kainatta sürekli olarak değişen ve birbirlerine alternatif, zıt olan ama var oluşları birbirine muhtaç olan oluşumların, hareketlerin, olayların izahıdır. Yin deyince karanlık, soğuk, ölüm gibi olumsuz bizim negatif diye tarif edeceğimiz kavramlar, yang deyince ise parlaklık, güneş sıcaklı yaşam gibi olumlu kavramlar (pozitif) kavramlar akla gelir.

Yin Yang kuramı

Asya Kıtası'nın geniş bir kesimini içine alan coğrafyada binlerce yıldır hüküm süren; doğayı ve evren'i gözlemleyip, bunların temelini oluşturan yasaları açıklayan bir kuramdır. Temelinde, doğa ve evrendeki her şeyin karşıtlık ilişkileri içinde yürüdüğünü tespit eder.

yin yang

Üreme, gelişme ve dönüşüm; karşıtların sürekli çekişip itişen devingenliği ile gerçekleşir. Hiç bir şey durağan, kalıcı ve mutlak olamaz. Yin ve Yang, herhangi bir nesnenin adı olmaktan çok, karşıtlık ilişkilerini açıklayan bir kavramdır. Genelde kadın ve erkek veya iyi ve kötü demektir.

Yin ve Yang'ın, Gizemcilik`le (mistisizm), dini inançlarla hiçbir ilişkisi yoktur. akupunktur (iğneli uyarım), Feng Shui (rüzgar ve su), karete, yoga, refleksoloji ve benzer nice uygulama alanı Yin ve Yang`a dayanır. Her şey hiçlikle başlar ve önce birlik doğar. Birlik ikircilliği doğurur. Bu Yin ve Yang'dır.

Her şey kutupludur ve karşıttır

Her şeyin birbirinden ayrılamaz iki karşıt kutbu vardır. "Yin" kutbu ve "Yang" kutbu. Nerede ki yin ve yang kutuplaşması olur, orada hareket doğar. "Bir" durumundan "İkincillik" durumu doğmuştur. Böylece; doğurma süreci tetiklenir ve sürer gider.

Kutuplar az oranda da olsa karşıtını kendi içinde barındırır

Gecenin içinde aydınlık ve sıcağın; gündüzün içinde de soğuk ve gölge bölgelerin bulunması dişi görünümün içinde erkek, erkek görünümün içinde dişi olması her sorunun, çözümü sevginin, nefreti eylemsizliğin, eylemi; savunmanın, saldırıyı barındırması gibi. Tai-chi veya Yin-Yang işaretinin içindeki küçük karşıt renkli daireler bu özelliği anlatır.

Bağımlılık ilişkisi

Oluşumlar, karşıtı olmadan açıklanamazlar. Karşıtların biri, diğerinden bağımsız olamaz. Gündüz olmadan, gece; gece olmadan, gündüz açıklanamaz. Kutuplar birbirinden bağımsız ele alınamazlar. Bu durumda beden ve psikoloji ayrı ayrı incelenemez.

Organların kendisi yin, işlevi ise yangdır. Böbrek, organ haliyle yindir. Böbrekten kaynaklanan bir rahatsızlık, korkularımızı harekete geçirir, soğuk ve değişken yapıdadır. Korkuların bedende dışa çıkan mizacı, yang özelliği taşır ve bu tür mizaçlar günümüzde psikoloji altında incelenir.

Dönüşebilirlik

Karşıtlar, birbirine dönüşebilen yapıdadır. Dönüşüm aşamalarla, kendi sürecine bağlı olarak gerçekleşir. Her sürecin bir haddi vardır. Dönüşüm, uyum içinde veya uyumsuz gerçekleşebilir. Uyum, Yin ve Yang'in göreceli olarak kararlı seviyelerde olmasıdır. Uyumsuzluk ise yin ve yang'in göreceli kararlılık durumundan uzaklaşmasıdır.

Denge hiçbir zaman gerçekleşmez. Kararlılık arayışı hep vardır ve devinim süreklidir. Gündüzden (yang), geceye (yin) geceden, gündüze geçiş akşam ve sabah ara aşamalarıyla uyumlu geçişe ani fırtınaların kopması, deprem, ani beliren hastalıklar, patlamalar vb. gibi durumlar, uyumsuzlukla gerçekleşen geçişe örnek verilebilir.

Üreten tüketen ve destekleyen denetleyen ilişkisi

Yanan bir muma bakalım. Yanmakta olan ip ve parafin, alevi besler. Alevin ısısı ise bu ikiliyi tüketir. Sonunda fitil veya mum bittiğinde, alev de tükenecektir. Mum, fitil ve alev ışık ve ısı olarak ortamın enerjisine geçiş yapar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç