Yezidilik nedir?

«Hariciler» diye anılan topluluğun bölünmelerinden sonra meydana gelmiş bir mezheptir. Bu topluluk Hz. Ali-Muaviye anlaşmazlığında önce Ali'nin tarafını tutmuşlar, sonra Hz. Ali'yi de, Muaviye’yi de tanımamışlardır. Kurdukları mezheplerin inançlarının pek çoğu, İslamlık inançlarıyla hiç bağdaşmaz.

Yezidilik ilkel bir din görünüşündedir. Kendi dışındaki bütün din ve mezhepler tarafından hakir görülür. Reşadiye’nin anlayışına göre Hz. Ali insan değil, insan şekline bürünmüş Allah'tır. Bu görüş, Yezidilikte daha da ilkel bir şekle bürünmüştür. Kurucusunun kim olduğu da kesin olarak bilinmemektedir.

Yezidilere göre tanrı varlığı iyilik ve kötülük sistemleriyle bellidir. Kötülüğün temsilcisi Şeytan'dır. Ama onu kötülüğe sevk eden, Allah olmuştur. Eskiden tanrısal nitelikleri olan Şeytan, Yezidilere göre hakkı yenmiş durumdadır. Bu yüzden Yezidiler Şeytan'ı kutsallaştırmış, hatta işi ona tapınmaya kadar vardırmışlardır. Allahlın gücünün azaldığına, Şeytan'ınkinin arttığına ve bir gün Şeytan'ın galip geleceğine inanırlar.

«Melik Tavus» diye adlandırdıkları Şeytan'a yaranmak için iyiliğe önem vermezler. Alışılmış ahlak kurallarının dışında bir hayat yaşarlar. Kutsal kitapları «Celide», basit masal ve efsanelerden ibarettir. Yezidiler en çok Suriye'nin dağlık bölgelerinde, Halep, Bağdat, Azerbaycan, Revan dolaylarında, Diyarbakır ve Siirt illeri arasında, Garzan, Kurtalan, Beşiri köylerinde yaşarlar. Sayıları bütün dünyada 500.000 kadardır.

Türkiye Yezidileri daha çok Şanlıurfa ve Viranşehir’de yaşarlar. Burada yaşayan Yezidilerin sayıları 1970 yıllarında 80,000’i bulurken, şu anda bu sayı 300’lere kadar düşmüştür. Çünkü Türk Yezidiler de diğer ülke Yezidileri gibi Avrupa’ya göç etmişlerdir. Yezidilerin net sayısı halen bilinmemektedir. Bunun yanı sıra 500,000 kadar olduğu tahmin edilmektedir.

Yezidi dini

Yezidilik kendine ait bir dini olan, hatta bu dinden isim alan bir topluluktur. Yezidilerin ismi aslında ezid olarak da bilinmektedir. Bu ezid isminin de Yezidiliğin tanrısı olan Azad isminden türetildiği yönünde güçlü iddialar bulunmaktadır. Kürtçe diline bakıldığında da bu iddia doğrulanacaktır. Kürtçede Tanrı anlamına gelen “Ezda” kelimesi zamanla değişime uğrayarak ezid olmuştur. Bu anlamda Ezda yaratan olarak kabul edilirse ezid de yaratılan olarak anlamlandırılabilir.

Yezidilere göre Yezidilik dini sınanmış ve bu yüzden diğer dinlere göre daha fazla başa geçmiş bir dindir. İlahi dinlerden üstün görülen Yezidi dini, Allah tarafından Düşmüş Melek’in insanlara itaat etmesini emrettiği zaman, emre itaat etmemesi ile sınanmıştır. Bu sınav sonucu Yezidi dini ne kadar asil bir din olduğunu kanıtlayarak diğer tüm ilahi dinleri geçmiş ve evrendeki her şeyin başına geçme hakkını kazanmıştır.

Yezidilerin Bazı İnançlarıDünyanın bir sonu yoktur, çünkü Allah dünyayı yaratmıştır ve yıkmayacaktır.Doğa çok önemlidir. Doğa hem korunacak hem de saygı ile bakılacaktır.Gün içerisinde 3 kez güneşe dönülmeli ve güneşe karşı ibadet edilmelidir.Çarşamba günleri Yezidiler için önemlidir. Çarşamba günü Yezidi dini için dinlenme günüdür, çünkü bu gündeMelek Tavus ve ilk insan yaratılmıştır.Yezidi olmak için Şahid Bin Cabbar soyu önemlidir. Bu soydan geldiğine inanılmayan kişi Yezidi olamaz. Çünkü Yezidilik önemli bir dindir ve soy önemlidir.Şeytanın adı mukaddes kabul edilir.

Bu yüzden de onun adını anmak, onun adını hatırlatacak şeyler söylemek haram sayılır.Doğanın önemli olduğu dinde mukaddes olarak nitelendirilen ağaçlara tapılır.Kadınlar bu dinde saçlarını kestiremez.Evlenmek için nisan ayı kesinlikle seçilmemelidir. Çünkü Yezidilere göre nisan ayında evlenilmez. Bazı yiyecekler yenmeyecektir.

Bunlar marul, bal kabağı ve ceylanın etidir.Mukaddes sayılan şeyler Yezidiler için önemlidir. Mukaddes renk olan lacivertin de elbiselerde kullanılmaması buna bağlıdır.Yezidilerde 3 kastlı hiyerarşi vardır. Bu hiyerarşi şeyh, pir ve müritten oluşur. Evlilikte bu kast sistemi önemlidir ve yalnızca kast içerisinde evlenilebilir. Bunun nedeninin soy olduğu düşünülmektedir.

Sözlükte "yezidilik" ne demek?

1. Yezidilerin bağlı olduğu din inancı.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç