Yem nedir?

Hayvanlara yedirilen organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımları. Yem hayvana madde ve enerji bakımından yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle yedirilir. Yemde; ham protein ham yağ, ham selüloz, azotsuz öz maddeler, kalsiyum, fosfor gibi temel gıda maddeleri bulunur.

Yem çeşitleri: Nebati yemler, hayvani yemler, mineral yemler ve preparat yemler olmak üzere üç sınıfta gösterilir.

1. Nebati yemler: Yaş ve kuru olarak doğrudan doğruya kullanılmaya elverişli olan her çeşit otlarla öğütülmemiş tane yemlerdir. Bunlar yumru, meyve, saman, silaj yemleridir. Otlar, taze veya kuru olarak doğrudan doğruya veya parçalanarak hayvan beslenmesinde kullanılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, yonca, hayvan pancarı, şekerpancarı yaprakları, lahana yaprakları ve pancar, patates, şalgam vb. gibi kök ve yumrular en çok bilinen nebati yemlerdir.

Yeşil yemlerin ve bünyelerindeki su miktarı fazla olan diğer yemlerin uzun zaman muhafazasını sağlamak için belirli şartlarda bir fermantasyon devresi geçirmeleri sonucu silaj, yani eksiltilmiş yemler elde edilir. Yonca, fiğ, çavdar silajı vb. silo yemleri bu gruptandır.

Bazı nebati ürünlerin işlenmesi sırasında elde edilen un, nişasta, şeker, yağ gibi maddelerin artıkları da yem olarak kullanılır. Bunlar ezme, kepek, küspe ve çeşitli posalardır.

2. Hayvani yemler: Cesetlerin, hayvan organlarının ve hayvani ürünlerin özel surette kurutulması ve öğütülmesinden elde edilen et, kemik ve balık unları ile süt ve süt sanayi kalıntıları, mezbaha kalıntıları, deniz hayvanlarından elde edilen hayvani yemlerdir.

3. Mineral yemler: Kalsiyum, fosfor, sodyum, demir ve çinko gibi elementlerin tuzları veya diğer bileşikleriyle amonyum tuzları ve benzeri maddeler veya bunların karışımlarıdır.

Yemlik preparatlar: Kimyasal analiz, sentez veya çıkarma ile elde edilen ve yemin değerini organizmada arttırmaya yardım edebilecek nitelikteki antibiyotik, hormon ve vitaminler gibi katkı maddelerini ihtiva eden yemlerdir. Çeşitli yemlerin standartlara uygun olarak karıştırılması ile elde edilen yemlerdir. İnce, pelet veya granüle (taneli) olarak yapılır. Evcil hayvan yemleri bu cins yemlerdendir.

Bu yemler karışıma girebilecek mevcut hammadde durumuna göre normları, yem kanununa göre ilgili bakanlık zaman zaman tespit ve ilan eder. İmal edenler bu esaslara uyarlar.

Yem sanayii: Ülkemizde yem sanayii, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, çalışmalarında özerk tüzel kişiliği olan Türk A.Ş. Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu kuruluş ülke çapında hayvancılığın gelişmesi ve verimin arttırılması için 1956’da kuruldu. 1984’te 233 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeye göre, yurdumuzda karma yem hazırlamaya elverişli her türlü ilk maddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan sağlamak, bunları işleyerek hazırlamak, hayvanların cinslerine, ırk, yaş, verim ve yetiştirme amaçlarına uygun olarak onları istihdam etmek, ettirmektir. Bunlar ve diğer hayvanlar için yem çeşitlerini geliştirmek üretmek vb. görevleri vardır.

Kuruluşa bağlı olarak yem üreten fabrikalar şunlardır: Adapazarı, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, Konya, Samsun, Doğubeyazıt (Ağrı), Tatvan (Bitlis), Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Kızıltepe (Mardin), Yatağan (Muğla), Van, Siirt, Hilvan (Şanlıurfa), Tunceli, Kırklareli, Korkuteli (Antalya).

Kuruluşun ayrıca; Eskişehir, Isparta, İzmir (Yemta-Tariş), Bandırma (Balıkesir), Biga(Çanakkale), Kayseri, Manisa, Kars, Sivas, Çorum, Uşak, Çukoyem (Mersin), Aksaray ve Bingöl gibi yem fabrikalarında da iştiraki ve hissesi bulunmaktadır (1994).

Sözlükte "yem" ne demek?

1. Hayvan yiyeceği; ağızotu.
2. Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan ya da oltaya takılan yiyecek ya da yiyecek görüntüsündeki nesne.
3. Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen; kullanılan kimse ya da şey.

Cümle içinde kullanımı

İtina ile iğneye yemi taktı.
- Sait Faik Abasıyanık

Yem kelimesinin ingilizcesi

[YEM] n. bait, draw, decoy, fodder, food, forage, lure, prey, provender, silage

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç