Yazıcı nedir?

Bilgisayar ortamında üretilen şekil, grafik ve yazıların kakağıda aktarılmasını sağlayan araçlara yazıcı denir.

En önemli çıktı aygıtlarından biridir. Başka bir ifadeyle bilgisayardan elde edilen çıktıları kağıt üzerine yazan elektronik baskı birimidir. Üç çeşit yazıcı vardır:

Nokta vuruşlu yazıcılar

İsminden de anlaşılacağı gibi bu yazıcılar baskı işlemi için mürekkep emzirilmiş kumaşa iğneleri vuruş yapması prensibine dayanıyor. Bu aynı zamanda daktilolarda kullanılan tekniğe benzer. Her bir baskı iğnesi basılmak istenen görüntüyü oluşturan karakterleri basar. Nokta vuruşlu yazıcılarda kullanılan iğne sayısı arttıkça çözünürlükte o kadar artar.
Bu yazıcılarda hız cps (Carakters per second), yani saniyede basılan karakter sayısı ile ölçülür.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar

Günümüzün en yaygın yazıcılarıdır. Bu yazıcılar renkli çıkış verebilmeleri sayesinde oldukça ilgi görüyorlar. Injekt yazıcılar 1980 yıllarda ortaya çıktı. Injekt yazıcılar sahip oldukları çeşitli avantajlara rağmen çıktı maliyetinin yüksek olması ve kaliteli baskı için özel kağıtlara ihtiyaç duyulması gibi dezavantajlara sahip.

yazıcı

Injekt yazıcılar çalışma prensibi genel olarak mürekkep püskürtme ucundan baskı yapılan kağıda yatay olarak hareket eden kafa yardımıyla püskürtülür. Baskı kafası bunun için soldan sağa doğru hızlı bir şekilde (saniyede ortalama iki defa )kağıt üzerine gidip gelir. Baskı kafası bu şekilde çizgiler halinde istenen basım işlemini gerçekleştirirken,ayrı bir motor,kağıdı hareket ettirir .Böylece yeni çizgiler oluştukça sayfanın sonuna yaklaşılır.

Lazer yazıcılar

İlk lazer yazıcı 1984 yılında Hewlett-Pacard tarafından üretildi. Genel olarak lazer yazıcının işleyişi fotokopi makinelerine çok benzer.Çalışması:Lazer ışınları,elektrikle yüklü bir foto reseptörü uyarıyor. Sayfanın beyaz bölgeleri için fotoreseptör yükünü boşaltırken,siyah bölgeler için elektrikle yüklü olarak kalıyor. Fotoresptörler bu anlamda kızıl ötesi alıcı diyotlara benzerler.

Lazer kontrol birimi basılacak sayfa hakkında bilgiyi lazer tarama ünitesine gönderir. Lazer tarama ünitesi de bu bilgiyi içeren lazer ışınını fotoreseptöre gönderirken basılacak sayfada açık ve koyu renkli bölgelere göre farklı elektro statik profiller çizilmesini sağlar.

Böylece basılacak sayfanın elektrostatik bir görüntüsü oluşturulur. Sayfanın hangi bölgelerinin koyu,hangi bölgelerinin açık renkli olduğu böylece belirlendikten sonra,fotoreseptör tonerden uygun bölgeler için gerekli mürekkebi çeker ve baskı işlemi gerçekleşir.

Sözlükte "yazıcı" ne demek?

1. Orduda yazı işleri ile uğraşan er ya da erbaş.
2. Bilgisayarda bulunan bilgileri, gerektiğinde kağıda geçirmekte kullanılan aygıt, printer.
3. Bir filmin yazılarını hazırlayan, yazıcı aygıtı kullanan kimse.

Cümle içinde kullanımı

Bazı gazete ve mecmuaların yazıcılarına fazla para verdiğinden şikayet ediliyor.
- O. V. Kanık

Yazıcı kelimesinin ingilizcesi

adj. recording
n. clerk, printer, scribe, scrivener

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç