Yapay zeka nedir?

Yapay zeka terimi ilk defa 1956 yılında John McCarthy tarafından “akıllı cihazlar yapma konusundaki bilim ve mühendislik” olarak tanımlanmış olsa da aslında mitolojiye kadar dayanan bir hayal gücünün ürünüdür. Mitolojik dönemde geçen hikayelerden Hephaestus’un Altın Robotları ve yaptığı heykelin canlanmasını ele alan Pygmalion’ın Galata hikayesi içerisinde hep yapay zeka barındırmaktadır. Günümüzde Web 2.0 ile gelinen aşamada Yapay Zeka bir girdi olarak düşünülebileceği gibi Web 3.0’ın en önemli bileşenlerinden biridir.

Turing Testi

Yapay zeka konusundaki ilk isimlerden birisi olan Alan Turing geliştirmiş olduğu Turing makinasını 1937 yılında tanıtmıştı. Bu makina daha sonra birçok araştırmacı tarafından kullanılacak olan Turing Testi yazılım ve cihazlarının başlangıcını oluşturduğu için tarihte önemli bir yere sahiptir. Bu testlerden birisi olarak tasarlanan ELIZA karşısındaki kişiyle konuşabilen bir yazılımdı aslında. Test şöyle gerçekleşiyordu; bir odaya gerçek bir kişi konuyor ve bu kişiyi görmeyen başka bir odadaki kişi ile yazışması isteniyordu. Testin içerisinde bazı deneklere gerçek kişi bazılarına ise ELIZA yanıt veriyordu. Denek olan kişi karşıdakinin bilgisayar mı insan mı olduğunu ayırt edemediği gün aslında yapay zekanın önemli bir gelişme alanı gösterdiği kanıtlanmıştı. Günümüz dünyasında da aslında insanların verebileceği bazı kararları makinelerin vermesi hayatımızı kolaylaştıracak birçok inovasyona sebep olabilmektedir.

Türkiye’den başarılı bir girişim örneği olan Botego tarafından geliştirilen bir yazılım olan "Merve’yi Tavla" uzun süre internette insanların sohbet ettiği sanal bir yapay zeka ürünüdür. Bkz. Merveyi Tavla

Çözülmesi Gereken Sorunlar

Web 3.0’ın tanımını oluşturan akıllı olma ifadesinin gerçekleşmesi için Yapay Zeka konusunda hala atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Bu konuların çözümlenmesinin önümüzdeki yıllar içerisinde çözümlenmesini bekleyebiliriz. Bu sorunlar; kendi kendine öğrenebilme, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, doğal dil işleme, algılama, sosyal zeka yeteneği, yaratıcılık, problem çözebilme ve son olarak da hareket yeteneğidir. Özellikle duygudan yoksun olması insan hareket ve davranışlarını algılamakta ve anlamlandırmakta yapay zeka sistemlerini zorlamaktadır, kişiliğin belirlenmesi üzerine çalışmaların yapılması ve yapay zekanın kişilik analizleri yaparak çıkartsamalara gitmesi yakın gelecekte olasıdır.

Dış Bağlantılar

http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html

http://www.botego.com/merveyitavla/

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç