Volfram nedir?

W sembolüyle gösterilen metalik bir element. Bulunuşu: Yeryüzünde mineral damarlarında ve nehir sularının getirdiği maden birikintilerinde bulunur. Kayaçlarda ton başına 1,5 gram nispetinde mevcuttur. En önemli minerali kalsiyum volframat

(CaWO 4 ) bileşiminde olan şelit adlı mineraldir. Bundan başka wolframit [(Fe,Mn)WO 4 ], hübnerit (MnWO) 3 ve ferberit (FeWO 4 ) mineralleri de vardır. En önemli volfram kaynakları Burma’da bulunur.

Üretimin iyi olduğu bir ülke de Portekiz’dir. Bundan başka ABD’nin bazı bölgelerinde de kıymetli volfram kaynakları mevcuttur. Türkiye’de Uludağ’da da vardır.

Özellikleri: Periyodik tablonun VI B grubunda bulunur. Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,92’dir. Erime noktası 3410°C, kaynama noktası 5930°C ve özgül ağırlığı 19,3 g/cm 3 tür. Elektron düzeni (Xe) 4 f 14 5d 4 6s 2 şeklinde olup, bileşiklerinde +2’den +6 ‘ya kadar değerlikler alabilmektedir.

Volfram parlak, cami çizebilecek kadar sert ve dövülebilir bir metaldir. Hava oksijenine karşı çok dayanıklı olup, kızıl derecede WO3 meydana getirerek yanar. Mineral asitlerinden kolay etkilenmez. Florür asidi ve altın suyu bile çok yavaş etki eder. Alkalihidroksitlerle eritilirse volframat durumuna geçer.

Bileşikleri: En önemli volfram bileşiği Mohs sertliği 9,5 olan Volfram karbürdür. Volfram karbür tek başına veya başka metal karbürleriyle birlikte dökme demirin, testere ve matkapların kesici uçlarının ve zırh delici mermi çekirdeklerinin sertliğini arttırmak maksadıyla kullanılır. Metal benzeri bir yoğunluğu olup, mavimsi açık gri renklidir. 2600°C’de erimeden ayrışır.Çimentolanmış volfram

karbür-kobalt malzemelerinin ticari önemi vardır. Diğer önemli bileşikleri H 2 WO 4 (volframat asidi), WO 3 , WCI 2 WCl 4 ve WCl 6 ’dır.

Elde edilişi ve kullanılışı: Volfram minerallerinden soda eritmesiyle önce sodyum volframat yapılır.

Elde edilen çözeltinin asitlendirilmesiyle WO 3 çökeltisi meydana gelir. Bu da H 2 ile 1200°Cdolaylarında

indirgenirse saf metalik volfram siyah toz halinde ele geçer. Saf metalik volfram Goldschmitt prosesiyle de elde edilir. Bu proseste volframat asidi alüminyum talaşı ile veya mangal kömürüyle elektrik fırınında indirgenerek elementel volfram ele geçer.

Volfram demir, alüminyum gibi metallerle iyi özellikleri haiz alaşımlar yapar. Volfram çeliği oldukça sert, sağlam, yüksek manyetik özellikli ve kolay paslanmayan bir çeliktir. Volframın alüminyumla olan alaşımı hafif ve sert olduğundan otomobil konstrüksiyonlarında geniş çapta istifade edilir. Uzay sanayiinde roket motorlarının bile boğazlarının ve hücum kenarlarının yapımında volframdan faydalanılır.

Volfram erime noktasının çok yüksek olması sebebiyle elektrik ampullerinde ve fırınlarda direnç teli olarak kullanılır.

Sözlükte "volfram" ne demek?

1. Atom sayısı 74, atom ağırlığı 184 olan, 19,1 yoğunluğunda, sert ve ancak 3000°c'de ergiyen bir element, tungsten, simgesi w.

Volfram kelimesinin ingilizcesi

n. tungsten, wolfram
Köken: Almanca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç