Virtualization nedir?

Virtualization kavramı Türkçe'de "Sanallaştırma" anlamına gelmektedir.

Virtualization; Bir şeyin sanal sürümünü oluşturmaktak anlamına gelmekedir. Bilgisayar kaynaklarının (resource) kullanıcılardan soyutlanması (abstraction) anlamına gelir.

Virtualization günümüzün X86 bilgisayarlarının çok sayıda işletim sistemi ve uygulamalarla çalışmasını mümkün kılarak, altyapınızı daha basit ve daha etkili hale getirmektedir.

Virtualization işletim sistemleri, sistem ya da kaynakların mantıksal olarak bölünmesi veya yalıtılmasıdır.

Virtualization, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler (virtual machines) yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklar ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerindebüyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür. Çözümde kullanılan sanal makinenin tanımını ilk defa Popek ve Goldberg yaptı. Onlara göre sanal makine “gerçek makinenin etkili, soyutlanmış bir kopyasıydı”

Virtualization'ın yararları

1. Sahip olduğunuz yazılımdan daha fazlasını elde ederek karşı karşıya kaldığınız sorunlara çözümler üretebilme imkanına sahip olursunuz.

2. Mevcut yatırımınızı korursunuz.

3. Sunucu kapasitesini yüksek verimle kullanma imkanı sağlar.

4. İhtiyaç duyulduğunda çok hızlı bir şekilde yeni sunucu oluşturulabilir.

5. Kuruluşun ölçeğine göre donanım maliyetlerinde %50 ye varan düşüş sağlanır.

6. Operasyonel kurulum ve bakım maliyetlerinde %80 e varan azalma görülür.

7. Herhangi bir problem anında, sanal sunucuları çok hızlı bir şekilde yeniden çalışır duruma getirebilme imkanı vardır.

8. Merkezi yönetim ile tüm sunucuları tek bir merkezden izleme ve raporlama imkanı sağlanır.

9. Sanal işletim sistemine kurulmuş olan herhangi bir uygulamayı yeni bir ana bilgisayara geçilirken sanal işletim sistemini durdurup, işletim sistemi dosyasını yeni bilgisayara taşıdıktan sonra tekrar çalıştırarak kalınan yerden devam etme kolaylığı sağlanmış olur.

Donanım virtualization

Sanal makine misafir işletim sistemine fiziki donanımın sadece belirli kısımlarını sanal donanım olarak sunar. Bu yaklaşımla değiştirilmemiş misafir işletim sistemini soyutlanmış bir ortamda çalıştırmak mümkün olur. Bu uygulamada gereksinim olarak misafir işletim sistemini ev sahibinin MIB'sini desteklemesi gerekir. Mesela ev sahibi i386 işlemcisine sahip ise misafirin de i386 işlemcisini desteklemesi gerekir.

Tamamen yeni jenarasyon CPU sanallaştırma özellikleri kullanılarak yapılır.

Donanım virtualization örnekleri

1. Hyper-V,

2. VMware,

3. Microsoft Virtual PC,

4. Linux KVM vb.

Donanım virtualization türleri

1. Tam sanallaştırma: Paravirtualization ile hemen hemen aynı olmakla beraber , Modifiye edilmiş misafir işletim sistemine gereksinim duymaz. Paravirtualizataion a göre daha çok kaynak gereksinimi olduğu için daha düşük performans gösterir.

2. Kısmi sanallaştırma: Bazı ancak hedef çevrenin tüm simüle edilir. Bazı konuk programları, bu nedenle, bu sanal ortamda çalıştırmak için değişiklikler gerekebilir.

3. Paravirtualization: Paravirtualization misafir işletim sisteminin Hypervisor üzerinde çalışması için özellikle modifiye edilmesini gerektirir. Yapılan değişiklikler misafir işletim sisteminin sınırlandırılmış uygulamaları Ring-0 da çalıştırmasına olanak verir. Paravirtualization sanallaştırma teknikleri içerisinde en yüksek performans verendir.

Sunucu virtualization

Günümüzün x86 sunucularının mimarisi, bu sunucuların bir defada sadece bir işletim sistemiyle çalışmasına olanak veriyor. Sunucu sanallaştırması; işletim sistemini ve uygulamaları fiziksel donanımdan ayırarak, x86 sunucuların geleneksel bire bir mimarisinin kilidini açıyor ve böylece daha düşük maliyetli, çevik ve basitleştirilmiş sunucu ortamına olanak sağlıyor. Çoklu işletim sistemleri sunucu sanallaştırmasını kullanarak, her biri arka plandaki sunucunun bilgi işlem kaynaklarına erişim elde eden sanal makineler olarak tek bir fiziksel sunucuda çalışabilirler.

Sunucu sanallaştırması, günümüzün x86 sunucularının potansiyelini açığa çıkarıyor. Çoğu sunucu, kapasitesinin yüzde 15'inden daha azında çalışıyor; bu, sadece oldukça verimsiz bir durum oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda sunucu dağınıklığı ve karmaşıklığını da beraberinde getiriyor.

Bireysel sunucuların, işletim sistemlerinin ve işlemcilerin numaralar ve kimlik bilgileri gibi  sunucu  verilerini, sunucunun kullanıcılarına karşı maskelemektir. Buradaki amaç; artan kaynakların paylaşımı, kullanımı ve kapasitenin sonradan arttırılacak şekilde korunmasını sağlarken kullanıcının, sunucudaki karmaşık ayrıntıları bilmesi ve sunucuyu yönetmesini önlemektir.

Ağ virtualization

Ağ sanallaştırma, yazılımdaki fiziksel bir ağın tümüyle yeniden üretimidir. Sanal ağlar, fiziksel bir ağ ile aynı özellikleri ve garantileri sunmakta ve ayrıca hem eski hem de yeni uygulamalar için hızlı tedarik, kesilmeyen dağıtım, otomatikleştirilmiş bakım ve destek gibi sanallaştırmaya özgü işletim faydaları ve donanım bağımsızlığı da sağlamaktadır.

Ağ sanallaştırma; bağlı yüklerine mantıksal bağlantı noktaları, anahtarlar, yönlendiriciler, güvenlik duvarları, yük dengeleyiciler, VPN'ler ve daha fazlası şeklinde mantıksal ağ oluşturma cihazları ve hizmetleri sunmaktadır. Uygulamalar, sanal ağ üzerinde, tümüyle fiziksel bir ağ üzerinde olduğu gibi çalışırlar.

Ağdaki uygun kaynakların, uygun bandwidth’lerin herbiri birbirinden bağımsız ve belli bir sunucuya ya da aygıta atanmış kanallara taksim edilerek bir araya getirilmesi metodudur.  Sanallaştırmadaki  mantık,  tıpkı bölümlere ayrılmış sürücünüzün dosyaları daha kolay  yönetmesindeki  gibi, ağın yönetilebilir bölümlere ayrılarak  gerçek karmaşıklığının gizlenmesidir.

Misafir işletim sistemi virtualization

Standart İşletim Sistemi üzerine sanallaştırma yazılımı kurularak yapılan yöntemdir.

Paylaştırılmış kernel virtualization

Sistem Seviyesi sanallaştırma olarakta bilinir. Gerçekte çalışan tek işletim sistemi olup , Misafir sistemlerinin kendilerine ait dosya sistemleri ve hiyerarşileri vardır.

Örnek : Linux VServer, Solaris Zones and Containers, FreeVPS, OpenVZ VB.

Kernel seviyesi virtualization

Kernel Seviyesi sanallaştırmada, Host işletim süstemiüzerinde modifiye edilmiş bir kernel çalışarak Bir çok misafir işletim sisteminin çalışması için gerekli ortamı sağlar.

Örnek : KVM ( Kernel Virtual Machine ), UML ( User Mod Linux )

Virtual disk

Bu modda Host işletim sistemi üzerine tanımlanmış disk , Donanımın karakteristik özellikleri maskelenerek Mantıksal disk olarak misafir işletim sistemine sunulur.

Virtual switch

Sanal İşletim sistemlerinin Network Bağlantısı ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş sanal switch’dir.

Distributed switch

Distributed ( Dağıtılmş ) switch birden fazla host üzerine dağılmış tek sanal switch oluştulmasıyla elde edilir.

Virtual ethernet

Virtual Ethernet çalışma şekli olarak Distributed switch e benzemekle beraber Misafir işletim sistemine bağlanan ethernet’i direk emule eder.

Virtualization yardımcıları

1. Balooning Driver: Misafir işletim sistemlerindeki Ram kaynaklarının alınarak başka yerlerde konumlandırmak için kullanılır.

2. Vmchannel: Misafir ve Host işletim sistemleri arasında haberleşmeyi sağlar.

3. KSM: Misafir işletim sistemleri üzerindeki RAM kullanımları Deduplicate ederek aynı iş için birden fazla defa Memory kullanımını engeller.

4. Disk Deduplication: KSM ile yapılan işlemi Disk kullanımında gerçekleştirip aynı işler için tekrar eden disk kullanımını engelleyerek disk alanı ve performans avantajı sağlar.

Açık kaynak kodlu virtualization yazılımları

1. VirtualBox

2. Xen

3. Bochs

4. CoLinux

5. FAUmachine

6. Hercules emulator

7. KVM

8. LilyVM

9. QEMU

10. SheepShaver

Açık kaynak virtualization çözümlerinin dezavantajları nelerdir?

1. Yazılım Desteği

2. Donanım Desteği

3. Standardizasyon

4. Kurumsal Destek

Ticari virtualization yazılımları

1. VMware

2. Microsoft Virtual PC

3. VM/CMS

4. Parallels Workstation

5. vThere

6. Parallels Desktop for Mac

7. SVISTA

8. Trango

9. Virtual Iron Software

Masüstü virtualization

Masaüstlerinin, uygulamaların ve verilerin kullanıcılara iletimini iyileştiren bir dizi yaygın teknolojik yöntemler bütünüdür. Kullanılan işletim sistemi ,uygulamalar ve veriler geçerli PC donanımından ayrıştırılarak merkezi olarak yönetilebieceği ve güven altına alınabilecek veri merkezine taşınır. Binlerce masaüstü dosyasıyla ayrı ayrı uğraşmak yerine işletim sistemi ve uygulamalar tek yerden ve tek seferde güncellenir; ardından her tekil kullanıcının performans, güvenlik ve taşınabilirlik beklentilerine göre kişiselleştirilen masaüstlerine ve uygulamalara erişim sağlanır.

Uygulama virtualization

Uygulamaların (Office, adobe, winrar gibi.) bir paket haline getirilerek sunucu üzerinden son kullanıcıların bilgisayarlarına dağıtılmasına application virtualization (Uygulama Sanallaştırma) denilmektedir.  Uygulamalar son kullanıcının bilgisayarında yüklü değildirler. Yine uygulamalar istemci bilgisayarların cache'de tutulurlar.

Uygulama sanallaştırması Publishing ve Streaming olarak iki türlü yapılmaktadır.

Publishing yöntemi temel olarak uygulamanın ayrı bir sunucu üzerinde çalıştırılıp kullanıcı ekranına sadece uygulamanın ara yüzünün getirilmesidir. Böylece uygulama görüntülendiği istemcinin işlemci ve bellek kaynaklarını kullanmadığı gibi istemci bilgisayarın işletim sisteminden de bağımsızdır. Uygulama üzerinde çalıştığı sunucunun performansında çalışır. Uygulamayı kullanan istemcinin türünün (ince istemci, masaüstü pc, vb..) performansa etkisi bulunmaz. Publishing yöntemi yaygın olarak Microsoft Terminal Services ve Citrix XenApp uygulamaları ile sunulmaktadır.

Streaming yönteminde ise uygulama bir paket haline getirilir ve kullanıcı uygulamayı çalıştırdığında, kullanıcı bilgisayarının işletim sistemi yerine önceden tanımlanmış olan sandbox adı verilen sanal işletim sistemi üzerinde çalıştırılır. Kullanıcı sistemi üzerinde herhangi bir registry ya da konfigürasyon kayıdı yazılmaz, uygulamanın standart dizinleri kullanıcı bilgisayarı üzerinde yaratılmaz. Bu mimari bir bilgisayara aynı anda yüklenemeyecek uygulamaların (Office 2007 ve Office 2010) problemsiz bir şekilde çalışmalarına olanak sağlar . Streaming yönteminde uygulamalar istemci bilgisayarın işlemci ve belleğini kullanır ve bu nedenle ince istemcilerin kullanımı için uygun değildir. Uygulamaların performansı çalıştırıldıkları bilgisayarın donanımına göre değişiklik gösterir. Streaming yöntemini kullanan uygulamalar Citrix Xen App ve vmware ThinApp’tır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç