Veraset ve intikal vergisi nedir?

Ölenin varislerine kalan mal ve paradan alınan vergi

Veraset ve intikal vergisi kelimesinin ingilizcesi

n. succession duties

Veraset ve intikal vergisi ne demek? (Ekonomi)

(Death duties) 7338 sayı ve 8.6.1959 tarihli Veraset ve İntikal Vergisi, veraset yoluyla veya nedeni ne olursa olsun, karşılıksız olarak bir kimsenin mal varlığından başka bir kimsenin mal varlığına geçen taşınır ve taşınmaz mallara uygulanır. Diğer bir deyişle, verginin iki yönü vardır. Veraset yoluyla (miras, vasiyet veya miras sözleşmesi) sahip olunan servetler için veraset vergisi, bağış veya diğer yollardan edinilen servetler için de intikal vergisi ödenir. Bu iki verginin bir arada uy-ı gulanmasmın nedeni, yolsuzlukların önlenmesi ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi düşüncesidir. Kısacası, vergiyi doğuran olay konusuna giren malların miras, vasiyet ve bağış gibi nedenlerle, karşılıksız olarak, bir kimsenin mülkiyetinden başka bir kimsenin mülkiyetine geçmesidir. Mal deyimi, mülkiyete konu olabilen bütün taşınır ve taşınmaz malları, ekonomik değer taşıyan hakları, alacakları ve nakit parayı kapsar. Verginin yükümlüsü veraset yoluyla ya da karşılıksız biçimde mal edinen gerçek veya tüzel kişidir. Ancak kamu idareleri, emekli ve yardım sandıkları, siyasal partiler, kamu yararına dernekler, bilim, kültür ve araştırma kuramları bu vergiden muaf tutulmuşlardır. Veraset ve intikal Vergisi’ne tabi bir malı edinenler bu malları ve değerlerini bir beyanname ile vergi dairelerine bildirirler. Önce, beyannamede bildirilen değerler üzerinden geçici olarak bir vergi tarh ettirilir. Daha sonra bu mallar Vergi Usul Kanunu yöntemleriyle Vergi idaresi tarafından değerlendirilir. Aradaki fark tahsil ya da iade edilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç