Vedia nedir?

Güvenilen kimseye saklanmak üzere emanet olarak bırakılan mal. Kaide olarak vedia sözleşmesi ücretsizdir. Ancak taraflar, bunun ücretli olmasını aralarında kararlaştırabilirler. Bunun dışında vedianın ücretli olduğu, halin icabından da anlaşılabilir. Vedia veren, saklamanın gerektirdiği bütün masrafları ödemek zorundadır. Ayrıca malın, vedia alana verdiği bütün zararlardan da sorumludur. Ancak zararın, kendi kusurlarından gelmediğini ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir.

Vedia alan kimse, vedia verenin izni olmadıkça, Borçlar Kanunu hükümlerine göre vediayı kullanamaz. Buna aykırı hareket ettiği takdirde vedia veren, adalete uygun tazminat ödemekle yükümlü olur. Ayrıca, kazara meydana gelen zararlardan da sorumludur. Vedia alan, kararlaştırılan sürenin bitiminden önce vediayı emanet verene iade edemez. Bununla birlikte, önceden düşünülmeyen haller yüzünden vedianın durumu tehlikeye girer veya emanet alan, vedianın saklanması yüzünden bir zarara uğrarsa, vedia kararlaştırılan sürenin bitiminden önce de iade olunabilir. Eğer bir üçüncü şahıs, vedia hakkında istihkak iddiasında bulunursa, emanet alan kimse vediaya haciz koymadıkça veya istihkak davası açılmadıkça, vediayı gene emanet verene iadeyle mükelleftir. Borçlar Kanununun 470. maddesi bu hususla ilgilidir.

İslam hukukunda vedia: Söz veya halle yapılan icab (teklif) ve kabulle vedia akti meydana gelir. Veren ve alan, diledikleri zaman akti feshedebilirler. Tarafların baliğ (reşid) olmaları lazım değildir. Parasız vedia zayi olursa ödenmez. Ödemesi şart edilince, sözleşme batıl olur. Ücretli olan vedia helak olunca, ödenir. Mümkün ve faydalı şartla vedia sözleşmesi caizdir. Vedia olan malı, emanet bırakılan kendi malı gibi saklar. Vedia hayvanın nafakası, sahibine aittir. Vedia, sahibinden izinsiz kullanılmaz. Vedia; ariyet, kira, rehin ve ödünç verilemez. Vedia sahibinin borcunu, onun izni olmadan başkası ödeyemez. Bunları izinle yapabilir. Tazmin etmesi lazım olmaz. Sahibi isteyince aynen geri vermesi lazımdır. Ödemezse gasbetmiş olur. Birisine teslim edilmek üzere verilen para, mal da vedia (emanet) olur. Paranın da kendisini vermek lazımdır. Başkasına veremez.

Vedia sözleşmesi, emanetin genel hükümlerine tabidir. Bu sözleşmenin genel hükümleri, Mecelle’nin 762-803. maddelerinde düzenlenmiştir.

Sözlükte "vedia" ne demek?

1. Saklanılması, korunması için birine ya da bir yere bırakılan eşya, inam, emanet.
2. Kendine korunması, saklanması için eşya verilen kimsenin durumunu gösteren sözleşme.

Vedia ne demek? (Ekonomi)

(Bailement) Hukuki bir kavram. Borçlar Kanunumuzda düzenlenmiştir (BK, m. 463) Buna göre bir kimsenin kendisine teslim edilen eşyayı kabul etme ve onu güvenilir bir yerde koruma borcuna vedia adı verilir. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, saklayıcı, vedia olarak bırakılan eşyadan bir ücret talep edemez.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç