Vade nedir?

Vade borçlunun, ödemeyi belirli bir süre sonra ödeyeceği durumlarda yararlanacağı, sözleşmeyle veya kanunen belirlenmiş süreye denir.

Kısaca borçluya, borcunu ödemesi için verilen zamandır. Bir borcun ödenmesi gerektiği güne de "vade" adı verilir.Türk Ticaret Kanunu'na göre, ticari senetlerin vadeleri dört şekilde belirlenebilir. a) Görüldüğünde b) Görüldükten belli bir süre sonra c) Keşide gününden belli bir süre sonra, d) Belirli bir günde.

Vade taraflarca belirlenebileceği gibi, hukuki işlemin özelliklerinden ve niteliğinden de çıkarılabilir. Bunun dışında vadenin kanun tarafından yedek olarak belirlendiği durumlar da vardır. Vade, taraflar arasında bir takvim günü olarak saptanabilir veya taraflardan birine bırakılabilir.

Tek taraflı saptamada yetkili bulunan tarafın ihbarıyla vade belirlenmiş olur. Vadenin kesinlikle belirlenmediği durumlarda, örnek olarak ödemenin ekonomik durumun iyileşmesine bağlandığı bir durumda; vade yerine şarttan söz etmek daha doğrudur. Hukuki işlemin özellikleri vadenin varlığını belirleyebilir.

Örneğin, bir tablonun yapılması için ressama verilen sipariş, doğal olarak belirli bir süreyi bağrında taşır. Kaynak: http://nedir.ileilgili.org/vade-nedirnedemek-ileilgili-bilgiler.html

Vade farkı nedir?

Alacaklının anlaşılan tarihte ilgili emtianın tahsilatın’ın gerçekleştirilememesi sonucu uygulanan yasal faizdir.Vade farkı uygulaması esas itibariyle fatura vade tarihi, tahsilat ortalama vadesi vb. ayrımlardan yola çıkarak hesaplanır. Vade farkı, müşteri ve satıcı açısından ayrı ayrı ele alınması gereken bir konudur.

Müşteri açısından bakıldığında, müşteri vade farkı ile malın kullanımını erkene almakta ve bu şekilde malın değer artışından yararlanmış olmaktadır. Ancak satıcı açısından bakıldığında, satıcı hem bu değer artışını sağladığı için bundan katkı almakta, hem de vade farkının getirdiği bir takım külfet, risk ve enflasyon kaybının karşılığını talep etmektedir.

O zaman vade farkı, faizde olduğu gibi zamanın fonksiyonu değil, malın kullanım yararının fonksiyonudur. Bu nedenle de vade farkı faize benzer ancak faiz değildir. Müşteri parasını henüz ödemediği maldan vade boyunca yararlanmaktadır. Artan yarar artan fiyatla dengelenmiş olmaktadır.

Efektif vade nedir?

Finansta “durasyon” olarak anılan “efektif vade”, borcun faizinin ne kadar sonra tekrardan belirleneceğinin ölçüsüdür. Yani sabit faizli ise, vade sonuna kadar faiz aynıdır, fakat değişken faizli ise, bizde olduğu gibi 3 ayda bir ihalelerde belirlenir. Yani faiz değişebilirliği açısından bakıldığında, sabit faizlinin riski vade sonuna kadar, değişken faizlinin ise bir sonraki kupon dönemine kadardır.

Bu uluslararası portföy ve hazine yönetiminde çok sıklıkla kullanılan bir terim ve esas risk ölçüsüdür. Bununla hem portföy yöneticisi olarak aldığınız bononun portföye getirdiği faiz riskini ölçersiniz, hem de hazine yöneticisi olarak ihraç ettiğiniz bononun size ne kadar bir süre piyasa koşullarından koruduğunu ölçersiniz.

Bizim efektif borç vademiz maalesef hala çok düşük, yaklaşık 7 ay gibi çok düşük bir süre. Bu endişemi yaklaşık 1 yıldan uzun bir süredir hem ekonomi yöneticilerine direk olarak, hem de birçok yayın kuruluşunda izleyicilerle ekonominin riski paylaştım. Efektif vade, diğer gelişmekte olan ülkelere baktığımızda 4-5 yıl arasında, gelişmiş ülkelere baktığımızda ise 10 civarındadır. Dolayısıyla, kısa vadeli faiz oynamalarından pek etkilenmezler.

Sözlükte "vade" ne demek?

1. Bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil.

Cümle içinde kullanımı

Villanın vadesi ocak sonunda geliyordu, değil mi? - Sait Faik Abasıyanık

Vade kelimesinin ingilizcesi

[Vade] n. vade, part of the term "vade mecum" (in Latin - guidebook, handbook)
n. satchel, small bag with a shoulder strap used to carry books or small items
n. credit, date, deferment, expiration, expiry, matureness, maturity, prompt, tenor, time
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç