Uyap nedir?

Uyap; Ulusal Yargı Ağı Projesi anlamına gelen ve kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Uyap, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir.

Uyap'ın amacı nedir?

Elektronik imza alt yapısına uygun olarak geliştirilen Uyap'ta amaç merkezi bir bilgi sitemi kurulması ve bu sistemde yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel entegrasyonun tam olarak sağlanmasıdır.

Uyap sisteminin kimler kullanabilir?

1. Savcılar

2. Hakim

3. Yargı personeli

4. Avukatlar

Uyap'ın avantajları

1. Yargı personelleri aralarında her türlü bilgi ve belge alışverişini elektronik ortamda hızlıca yapabilmektedir.

2. İhtiyaç duyulan bilgiye hızlı ve kolayca ulaşabilmektedir.

3. Bilgi ve belgelerin son hali, değişmez ve güvenli bir şekilde veritabanında saklanmaktadır.

4. İdari ve yargısal süreçte mükerrer yapılan işlemlerle gereksiz uygulamalar aradan kaldırılmıştır.

5. İdari ve yargısal süreçte bürokrasi ortadan kalkmıştır.

6. Yargı personellerinin iş yoğunluğunu azaltılmıştır.

7. Personel açığından kaynaklanan sıkıntıların en aza indirgenmesi sağlanmıştır.

8. Adliyelerde Posta ve kırtasiye gibi masraflardan tasarruf edilmesi sağlanmıştır.

9. Vatandaş'a adliyeye gitmeden kendisine açılan davalar hakkında bilgi alması, davalarının sonuçları hakkında bilgi alması sağlanmıştır.

10. Vatandaşların adres kayıtlarına yargı birimlerince hızlı bir şekilde ulaşılması sağlanmıştır.

11. Uyap ile entegrasyonu sağlanan diğer sistemler sayesinden tebligat yapılamaması ya da aranan kişilerin bulunamaması gibi olumsuz durumların önüne geçilerek davaların gereğinden fazla uzamaması ve çeşitli mağduriyetlerin önlenmesi kolaylaşmıştır.

Uyap ile entegrasyon sağlanan diğer sistemler

1. Adli Sicil Bilgi Sistemi

2. Mernis

3. Polnet

4. Merkez Bankası

5. Takbis

E-imza nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik  imza; bir  bilginin  üçüncü  tarafların  erişimine  kapalı  bir ortamda,  bütünlüğü  bozulmadan  (bilgiyi  ileten  tarafın  oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Uyap'ın güvenliği nasıl sağlanıyor?

Uyap'ın güvenliği E-imza ile sağlanmaktadır. E-imza olmadan Uyap üzerinden herhangi bir işlem yapabilmek mümkün değildir.

Uyap avukat bilgi sistemi nedir?

Uyap avukat bilgi sistemi ile Avukatlar bürolarından internet üzerinden sistemdeki vekaleti bulunan dava dosyalarını  inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedirler. Buna göre avukatlar bu bilgi sitemi sayesinde duruşmaya girme dışında adeta tüm işlerini bürolarından yapabilir hale gelmişlerdir.

Uyap vatandaş bilgi sistemi

Vatandaşlar internet aracılığıyla T.C. kimlik numaralarını kullanarak Uyap kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (dava konusunu, değerini, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, karar verilip verilmediğini, temyiz’den dönüp dönmediğini gibi) görebilmektedirler. Ancak bu sistemde bilgi güvenliği bakımından vatandaşlara dosyadaki hiçbir belge açılmamaktadır. İşte bu nedenle, vatandaşların avukatlarda olduğu gibi internet üzerinden e-imza ya da mobil imza ile Uyap Vatandaş Portalına bağlanarak yeni dava dosyası açabilmeleri, harç ödeyebilmeleri, yetkileri dahilinde sistemdeki dava dosyalarını ayrıntılarıyla inceleyebilmeleri, dava dosyalarına evrak katabilmeleri ve bu dosyalardan suret alabilmeleri için Uyap Vatandaş Portalına e-imza ve mobil imza ile erişim çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılmış, ayrıca e-Devlet kapısı ile de entegrasyonu sağlanmıştır.

Uyap sms bilgi sistemi nedir?

Uyap sms bilgi sistemi ile de dava dosyaları ve icra takibi bilgileri de dahil olmak üzere sistemde yapılan işlemler ile ilgili uyarı, veri ve duyurular, kısa mesaj (Sms) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmektedir. Ayrıca soruşturma ve dava dosyalarındaki taraflara yargı birimlerine gelmeleri için tebligat gerektiren durumlarda Uyap Sms Bilgi Sistemi kullanılarak Uyap ekranlarından Sms gönderilebilmektedir.

Uyap kurum portalı nedir?

Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde şirketinizin/kurumunuzun taraf olduğu davaları elektronik ortamda takip etmek üzere Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.

Uyap bilirkişi portalı nedir?

Bilirkişilerin adliyeye gitmeden dosyaları inceleyip, raporlarını portal üzerinden hazırlayarak teslim ettikleri ve yine bu portal üzerinden ücretlerinin hesaplanarak tahsil edilebildiği, bilirkişi başvuru işlemlerini yapabildiği, sms ile dosya ile ilgili bilgilendirme alabildikleri ve yargılamanın Uyap dışında kalan unsurlarından birinin de sistem üzerinden üretilerek kağıtsız ofis ortamında yargılamayı hızlandıracak bir projedir.

Uyap mevzuat programı nedir?

Mevzuat; Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.'nin tümüne verilen isimdir.

Uyap mevzuat programı; Uyap ile ilgili yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklere bilgisayar üzerinden ulaşılmasını sağlayan bir programdır.

Uyap mevzuat programı ile ulaşılabilecek bilgiler nelerdir?

1. Her gün yapılan güncelleme ile en güncel mevzuata,

2. Değişen Kanun metinlerinin eski haline,

3. Metin içeriğine göre Mevzuat ve İçtihat sorgulamaya,

4. Tüm Anayasa Mahkemesi Kararlarına,

5. AihmTürkiye ile ilgili verdiği kararlarına,

6. Yargıtay ve  Danıştay emsal kararlarına,

7. Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına ulaşılabilir.

Uyap projesinin yazılımı

UYAP II-C yazılımı, web tabanlı olup J2EE platformunda IBM Websphere ile geliştirilmiştir.

Uyap projesinin aldığı ödüller

1. Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Ödülünde Uyap SMS Bilgi Sistemi Kamu Hizmetlerinde Yolsuzluk ile Mücadele kategorisinde kendi bölgesinde Dünya Birinciliği, Uyap Bilişim Sistemi Bilgi Yönetimi Modülü ise Devlet Yönetiminde Bilgi Yönetimini İlerletme kategorisinde kendi bölgesinde Dünya ikinciliği ödülünü almıştır.

2. Bilişim Yıldızları E-Dönüşüm Yarışmasında Adalet Bakanlığı Uyap Projesi 5 Ödül Birden Almıştır.

3. Uyap SMS Bilgi Sistemi Avrupa E-Devlet Ödüllerinde Birincilik Ödülünü Almıştır.

4. Uyap projesi ile TBD Bilişim 09 Kamu Uygulama Ödülü’ne Layık Görülmüştür.

5. Uyap Uzaktan Eğitim Uygulaması ile "E-Eğitim Kategori Birincisi" Ödülüne ve Uzaktan Eğitim Web Sitesi ile "En İyi Web Sitesi Kategori Birincisi" Ödülünü Layık Görülmüştür.

6. Uyap, Oracle Tarafından Düzenlenen En Çevreci Projeler Yarışmasında Ödül Kazanmıştır.

7. Uyap, Bilgisayar Dünyası Onur Programında Seçkin (LAUREATE) Proje Altın Madalya Ödülünü Almıştır.

8. Uyap, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi "Adaletin Kristal Terazisi" yarışmasında İkinci olmuştur.

9. 2008 eTR Büyük Ödülü

10. 2005 eTR Büyük Ödülü

11. 2004 eTR Büyük Ödülü

Dış bağlantılar

Uyap resmi internet sayfası

E-İmza nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç