UNICEF nedir?

UNICEF açılımı “United Nations Children’s Fund” olan ve dünya genelinde çok önemli atılımları olan bir kurumdur. ilk kez 1954 yılında bu kurumun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda adının geçtiği görülmektedir. Dünya genelindeki tüm çocukların haklarının savunulması konusu gündeme geldiğinde akıllara direkt olarak UNICEF gelmektedir.

UNICEF ilk kurulduğunda ismi “Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu” olmaktaydı ve ilk kurulduğu süreçler 2. Dünya savaşından sonraki dönemlere denk geldiği için o dönemler içerisinde 13 ayrı Avrupa ülkesinde bulunan çocuklara yardım edilmesi açısından kısa bir süre varlığını sürdürme gayesiyle ortaya çıkartılmıştır.
Başlangıç süreçlerinde UNICEF’in elde edeceği gelir kaynağı sadece ve sadece hükümetlerden kendisine yöneltilen bağışlar olmuştur. Bu süreçlerden sonra UNICEF’in aslında Birleşmiş Milletler içerisinde kalıcı bir sistem haline getirilmesi gerektiği düşünülmüş ve bununla birlikte artık uzun vadeli konular üzerinde çalışacak bir kuruluş olması gerektiğine karar verilmiştir. Bununla birlikte kuruluşun isminden uluslararası kelimesi ve acil kelimesi çıkartılarak bugüne kadar oldukça tanınmış olan UNICEF ismiyle devam etmesine karar verilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan bir kuruluş olan UNICEF, çocuk haklarının korunması için bu konuyla ilgili her türlü tanıtımın yapılmasını sağlayan, çocuk haklarını savunucu çalışmalar yapan, çocukların hayatlarındaki temel ihtiyaç faktörlerini karşılayabilmek adına yardımcı olan ve çocukların barındırdıkları potansiyelleri gerçekleştirebilmek adına her şeyi ortaya koymakla görevli olan dünyaca tanınmış bir kuruluştur.

UNICEF, dünyadaki tüm çocukların yaşam haklarını, korunma haklarını ve gelişim haklarını korumakta evrensel boyutta bir çaba ve ısrar göstermektedir. Bu konunun temel hak olduğu noktasındaki çözüm ısrarları bu sebeptendir.

Dünya genelinde bahsi geçen çocuk hakları konusundaki “etik ilkeler” kısmına sahip çıkan UNICEF, bu etik ilkelerin mutlaka ve mutlaka yerleşik bir biçimde benimsenmesini kendisine ilke edinmiştir.
UNICEF dünya genelindeki faaliyet içerisinde olduğu tüm ülkelerde, elindeki tüm maddi ve manevi kaynakları kullanarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde çalışmalarını daha yüksek seviyelerde tutarak bu ülkelerde çocukların daha yüksek standartlarda yaşaması için bir ortam yaratmaya çalışmaktadır. Çocukların toplum içerisinde “ilk sıradaki öncelik” olmalarına dikkat çekerek hem çocukların kendisine hem de ailelerine gereken tüm imkanların sağlanmasına ön ayak olmaktadır.

Normal şartlarda pek gerçekleşmeyen olağandışı hallerde de aynı şekilde çocuk hakları için bir takım çalışmalarda bulunan UNICEF, diğer kendisi gibi çalışmalar yapan kurumlarla ortaklaşa hareket ederek çocukların ve onlara yardımcı olan bireylerin rahat edebilmesi adına maddi ve manevi çoğu kaynağını ortaya koymaktan geri kalmamaktadır.
UNICEF özellikle; savaş görmüş çocuklara, aşırı yoksul şartlarda büyüyen çocuklara, sömürü görmüş ve şiddet görmüş çocuklara, doğal felaket görmüş çocuklara ve bunun gibi özel koşullar içerisinde yetişmiş olan çocuklara ekstradan özen göstermektedir. Bu tip koşullarda olan çocuklar için özel bir çalışma süreci yürütmektedir.

UNICEF'in amaçları nelerdir?

Öncelikle UNICEF, asla bir tarafa ait olan bir kuruluş olmamaktadır. Ayrımcılık yapmadan kendisine gösterilen her türlü zorluk karşısında ilgili kurumlarla işbirliği yapmaya hazır bir kurumdur. Öncelik olarak az önce belirttiğimiz özel koşullarda olan çocuklara ve acil olarak yardıma ihtiyacı olan ülkelere yardımcı olmaya çalışmaktadır.

UNICEF kurumu, işbirliğinde bulunduğu çoğu kuruluşla dünya genelinde benimsenmiş sürdürülebilir insani kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla çalışmakta, içerisinde bulunduğu Birleşmiş Milletler kuruluş bildirgesinde var olan barış ve sosyal gelişim vizyonlarının peşinden gitmek adına her türlü sorumluluğu üstlenmektedir.

UNICEF, yardım için gittiği ülkelerde; buralarda düzenlediği programlar aracılığıyla hem kız çocuklarının hem de kadınların toplum genelinde herkesle eşit haklara kavuşmasını; tüm toplumların ekonomik olarak, sosyal durumlar olarak ve siyasal durumlar olarak ayağa kalkmasını sağlamak adına tüm kaynaklarını kullanmaktan çekinmemektedir.

UNICEF'in çalışmaları nelerdir?

UNICEF kuruluşu, Birleşmiş Millet’lerin belirlemiş olduğu “Yüzyıl Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde çalışmalar sürdürmektedir. Bu kurumun da 2015 yılında belirlemiş bulunduğu, sonraki 5 yıllık dönem programı çerçevesinde öncelikli olarak üzerine çalışma yapılması için tüm kaynakların kullanıldığı ve düzenli olarak çalışmaların yapıldığı 5 ana konu şu şekilde özetlenebilmektedir;

Kız çocuklarının eğitilmesi : Dünya üzerindeki her bir çocuğun değerli olduğu ilkesi göz önünde bulundurularak dünya üzerindeki her kız çocuğunun da kaliteli ilk okul eğitimi alması gerekliliği üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.
Çocukların erken dönem gelişimlerine katkı : Dünya üzerindeki her bir çocuğun temiz su elde etme imkanına, yeterli beslenme imkanına, korunma imkanına ve temiz bir çevrede yaşama imkanına kavuşması sağlanmaktadır.

AIDS hastalığından korunma : AIDS hastalığının ve bununla birlikte HIV virüsünün dünya genelinde yayılmasının önlenerek hastalıktan etkilenmiş çocuk, genç ve yetişkinlerin acil tedavilerinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.Çocukların korunma faktörü : Çocukların dünya genelinde karşılaşabilecekleri her türlü sömürüden, şiddet faktöründen, ayrımcılık durumundan ve taciz faktöründen uzak tutularak hak ettiği güvenli ve yeterli yaşamın kendilerine sunulmasını sağlamak adına her türlü çalışmanın yapıldığı görülmektedir.

Bağışıklık kazandırma faktörü : Dünya genelindeki tüm çocukların bulaşıcı ve ölümcül etkiler gösteren hastalıklardan uzak tutulması için pek çok çalışma yürütülmektedir.

UNICEF'in görevleri nelerdir?

UNICEF’in çalışmalarını yürüttüğü ülkelerde, ortaya koyduğu kalkınma planları ülkenin sahip olduğu soruna göre değişiklik gösterebilmektedir. Öncelik olarak kız çocuklarının ve kadınların sağlığı, toplumda bir yerlerinin olmasının sağlanması; bununla birlikte de tüm toplumların ekonomik, sosyal ve siyasal olarak kalkınmasına yardımcı olmaktadır.
Birleşmiş Milletler’in kuruluş bildirgesinde geçen sosyal ilerleyiş ve barış vizyonunu göz önünde bulundurarak, bu tip kalkınmalar için ülkelere her türlü yardımı yapmaya hazır bir kuruluş niteliğindedir. Dünya genelinde yerleşmiş bir insani olarak kalkınma durumuna etki etmeye çalışmaktadır.

UNICEF’in gerçekleştireceği her türlü faaliyet, yapılan planlarla 5 sene sürecek kalkındırmalar şeklinde ilerlemektedir. UNICEF’in Türkiye’de yapmış olduğu faaliyetler öncesinde de ülkemizde bir takım araştırmalar yaptığı, bazı veriler elde ederek bu veriler üzerinden bir çalışma sonucuna varmak istediği bilinmektedir.  Bu durum kapsamında kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili pek çok test yürütülmüştür. Bebek ölüm oranı, anne ölüm oranı, beş yaş altı ölüm oranı , erken çocuk gelişimi, kız çocuklarının okuma oranı, kadınların okuma oranı, kız çocuklarının hastalıkları, kadınların hastalıkları gibi pek çok konuda araştırmalar yapılmış ancak durumun hiç de iç açıcı olmadığı gözler önüne serilmiştir.

Bunun üzerine UNICEF’in Türk hükümetiyle yaptığı işbirlikleri kapsamında, bahsi geçen tüm bu konularda düzeltmeler ve iyileştirmeler yapılmaya başlanmış, bunun için bazı yollar izlenmiştir. Türkiye’de yaşayan tüm çocuklar ve kadınlar için, yaşanacak başlıca büyük felaketler olmak üzere her türlü sıkıntıda yaşanan olumsuzluğun etkilerini en aza indirecek faaliyetlerin sürdürüldüğü görülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, UNICEF ile işbirliği içerisinde sayılabileceği pek çok sosyal ve sağlıksal politika geliştirerek bunu topraklarında yaşayan çocuklar için ve kadınlar için ekstradan önemli uygulamalar arasına sokmuştur. Bununla birlikte Türkiye’de bulunan CHS derneği, CEDAW derneği gibi kuruluşlar da tıpkı UNICEF’in temel aldığı konulardaki tutumları gibi hükümetle ortaklaşa hareket ederek bu tip çocukları ve kadınları koruyucu politikalarda yer almayı kendisine başlıca sorumluluk ve ilke haline getirmiştir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç