UML Nedir?

Unified Modelling Language yani UML yazılım sistemlerinin olgularını tanımlamak, görselleştirmek, oluşturmak ve dokümante etmek için kullanılan bir standartlar dilidir. UML, büyük ve karmaşık sistemlerin modellenmesinde başarısı ispatlanmış deneyimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve Object Oriented software (OOS) ve yazılım geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır. UML, yazılım projelerinin tasarımını daha çok grafiksel öğeler ile belirtir. UML kullanımı takım içindeki iletişimi güçlendirir, potansiyel tasarımların ortaya çıkmasını sağlar ve yazılımın mimari tasarımını ortaya koyar.

UML’in başlıca amaçları

1. Kullanıcılara geliştirip paylaşabilecekleri anlamlı bir göresel modelleme dili sunmak.
2. Temel kavramları genişletmeye yönelik olarak genişleyebilir ve özelleştirilebilir bir mekanizma sunmak.
3. Uygulama geliştirme dillerinden ve geliştirme süreçlerinden bağımsızlığı sağlamak.
4. Modelleme dillerini anlamak üzere biçimsel bir zemin hazırlamak.
5. Bileşen, pattern, framework ve bir arada yürütülen projelerin ileri seviyede geliştirilmesine destek sağlamak.

UML Diyagram tipleri

Aşağıda giriş seviyesindeki ortalama bir yazılımcının bilmesi gereken başlıca UML diagramları yeralmaktadır, UML diagramlarının sayısı aslında aşağıdakilerden çok daha fazladır.

Use case diyagramı: Aktörler ve use case’ler arasındaki ilişkiyi gösterir.

Sınıf diyagramı: Sınıf, package ve nesne gibi tasarım elemanlarını kullanarak sınıf yapısını ve içeriğini gösterir.

Etkileşim diyagramı:
a) Dizge (Sequence) diyagramı: Etkileşimde bulunan nesnelerin zaman içindeki sıralanışını gösterir. Dikey boyut (zaman) ve yatay boyut (nesneler)’tan oluşur.
b) İşbirliği (Collaboration) diyagramı: Nesnelerin çevreleri ile kurduğu etkileşimleri ve birbirlerine olan bağlantılarını gösterir. Mesajların sırası numaralar ile belirtilir.

Durum (State) diyagramı: Bir nesnenin yaşam döngüsü içerisinde gelen isteklere verdiği tepkileri; yanıtları ve eylemleri ile birlikte durum sırasında gösterir.

Etkinlik (Activity) diyagram: Çoğu durumun eylem durumu olduğu ve geçişlerin bir durumdaki eylemin sonuçlanması ile tetiklendiği özel bir durum diyagramı türüdür. Bu diyagram daha çok iç işlemler esnasındaki akışı gösterir.

Fiziksel diyagramlar:
a) Bileşen (Component) diyagramı: Kodun yüksek seviyede paketlenmiş yapısını gösterir. Bileşenler arasındaki bağlantılar kaynak kodu bileşeni, ikili (binary) kod bileşenler ve çalıştırılabilir bileşenleri de içerecek şekilde gösterilir. Bazı bileşenler derleme zamanında, bağlama zamanında, çalışma zamanında ya da birkaçında birden var olabilir.
b) Dağıtım (Deployment) diyagramı: Çalışma zamanında işlenen elemanları ve yazılım bileşenlerini, süreçleri ve üzerinde yaşayan nesnelerin düzenleşimlerini gösterir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç