UMEM nedir?

UMEM, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri'nin kısa adıdır.

İstihdam sorunun altında yatan en önemli nedenlerden biri de ''mesleksizlik''dir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir.

Bu kapsamda işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10  Projesi” başlatılmıştır.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. Bu kapsamda projenin bileşenleri aşağıdaki gibidir:

Eğitim altyapısının güçlendirilmesi

• Makine-teçhizat alımı
• Müfredat revizyonu
• Eğiticilerin eğitimi

İşgücü piyasası ihtiyaç analizi

• Pilot olarak belirlenen 19 ilde işgücü piyasası ihtiyaç analizleri anketlerinin uygulanması
• 81 ilde bulunan firmalardan işgücü - stajyer talebinin alınması

Eşleştirme çalışmaları

• Kursiyer seçimi
• Staja yerleştirme
• Başarılı olanların işe yerleştirmesi
• Yeni tasarlanan kursların uygulanması

UMEM Beceri'10 projesinin amaçları

• İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması,
• İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyerlerin staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak da başarılı stajyerlerin istihdamının sağlanması,
• İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine olan farkındalığın artırılması,
• Meslek liselerinin teknik altyapısının yenilenmesi, proje kapsamındaki okulların günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatılması ve bu okullardaki eğiticilerin gelişen teknolojiye uyumunun artırılması,
• Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi,
• İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, bu amaçla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırılması,
• Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının etkinliğinin artırılması için ilgili tarafların katılımını öngören “Kurs Yönetimi” adı altında yeni yönetişim modelinin geliştirilmesi.

Başvuru koşulları nelerdir

Proje kapsamında eğitim alacak kursiyerler,

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
• 15 yaşını tamamlamış olmak,
• Mesleğin gereklerine uygun olarak yüklenici tarafından belirlenen ve İŞKUR’ca     onaylanan özel şartlara sahip olmak,
• İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce veya farklı meslekte ise son yirmi dört ay içinde katılmamış olmak, (İstihdam garantili, alınan mesleki eğitimin devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde ya da aynı mesleği geliştirmeye yönelik üst düzeyde bir kurs programı olması koşuluyla, işgücü yetiştirme kurslarından üç defa yararlanılabilir. Bu durumda ikinci katılımda kursiyerin zorunlu giderlerinin yarısı ödenir. • Üçüncü katılımda ise ödeme yapılmaz ve iki kurs arasında en az üç aylık süre bulunur)
• İŞKUR’a kayıt yaptırmak zorunludur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç