Ulak nedir?

Haber götüren, haberci. Kelime manası ulaştırıcı demektir. Bütün devletlerde haberlerin ulaştırılması için genel ve özel bazı usuller uygulanmıştır. halife hazret-i Ömer zamanında İslam memleketlerinin sınırı Suriye, Mısır ve İran’a kadar genişledi. Hükumet merkezinin emirlerini buradaki valilere ulaklarla göndermek usulü kondu. Vazifeli ulaklara beytülmaldan, yani devlet hazinesinden develer verilir, geçecekleri yerlerin vali ve kumandanlarına bunlara yardım etmeleri emredilirdi. Bu usul Emevi ve Abbasiler zamanında da devam etti.

Osmanlı Devletinin geniş topraklarında da, haberleşmeyi sağlamak için ulak teşkilatı kurulmuştur. Padişah fermanlarının ve selahiyetli şahısların haberlerinin ilgili yerlere ulaşabilmesi için belli yerlerde haberleşme merkezleri vardı. Burada at ve haberciler bulunurdu. Bunlar Reisül-küttab’a bağlı olurlardı ve Bostancı Ocağında yetiştirilirdi. Ulakların yolları üzerinde bulunan köyler ve kasabalardaki halk, bunlara yardım etmekle vazifeliydiler. Buna karşılık olarak da bazı vergiden muaf olurlardı. Merkezler

arasında birbirine devretmek suretiyle haberler ulaştırıldığı gibi, bir tek ulak veya ulaklar tarafından at değiştirilmek suretiyle son noktaya kadar gidilebilirdi. Bunlar özel eğitim görmüş güvenilir kişilerden seçilirdi. Haber ve posta işlerinde kullanılan gemiye de ulak gemisi denirdi. Bu geminin vazifesi icabı sürati diğerlerine göre fazla olurdu. Donanma-yı Hümayunun Çanakkale Boğazından çıkışından itibaren 5-6 km önden giderek gözetleme ve keşif yapan gemilere de ulak gemisi adı verilirdi.

Sözlükte "ulak" ne demek?

1. Haberci, haber veren kimse.

Cümle içinde kullanımı

Az sonra ulaklar oba beylerine haber ulaştırmak için atlanmışlardı.
- N. Araz

Ulak kelimesinin ingilizcesi

n. messenger, courier, carrier, despatch rider, dispatch rider, runner, summoner

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç