Tulyum nedir?

Ender madenlerden biridir. Simgesi: Tm, atom sayısı 69, atom ağırlığı 169,4'tür. 1878'de Cleve tarafından bulunmuştur. Özellikleri hala pek iyi bilinmemektedir.

Elektron dizilişi (Xe) 4f 13 5d°6s 2 şeklinde olup bileşiklerinde 2+ ve 3+ değerliklerini alır. Tulyum, kemiksi dokuların filminin çekilmesinde ve ince çeperli makine parçalarının incelenmesinde faydalanılan küçük röntgen cihazlarında kullanılır. Metalden yapılmış eski küçük sanat eserlerinin üzerindeki işaret ve sembollerin incelenmesinde bu röntgen cihazından faydalanılır. Tulyum, sanayide iyon değiştiricilerle monozit mineralinden elde edilir.

Monozit mineralinde % 0,007 oranında tulyum bulunur. Metalik tulyum, tulyum oksidin metalik lantanla ya da susuz tulyum florürünün metalik kalsiyumla indirgenmesiyle elde edilir. Saf haldeki tulyum metali gümüş parlaklığında ve havaya oldukça dayanıklıdır. Tulyumun atom kütleleri 161-176 arasında değişen 16 izotopu bilinmektedir. Doğal tulyum kararlı Tm-169 izotopundan oluşur. Tulyumun pahalı bir metal olması onun uygulama alanlarını sınırlandırır.

Bununla birlikte bir nükleer reaktörde nötronlarla bombardıman edilen doğal tulyum taşınabilir X ışını cihazlarında radyasyon kaynağı olarak kullanılır. Tm-171 izotopu ise bir enerji kaynağı olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Doğal tulyum, mikrodalga cihazlarının yapımında kullanılan seramikten yapılmış manyetik maddeler olarak ferritlerin yapımında kullanılır. Tulyum da öteki lantanitler gibi zehirlenmelere yol açan bir maddedir. Bundan ötürü kullanımında çok dikkatli olunması gerekir.

Sözlükte "tulyum" ne demek?

1. Atom numarası 59, atom ağırlığı 169,4 olan, özellikleri iyi bilinmeyen, erbiyum grubundan nadir element, tülyum, simgesi tu.

Tulyum kelimesinin ingilizcesi

[tülyum] n. thulium
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç