Tufan nedir?

Çok eski çağlarda yeryüzünü baştan başa sular altında bırakan yağmurdur.

Efsaneye göre bu yağmurda bütün canlılar ölmüş, yalnız Nuh'un gemisine aldığı birer çift insanla çeşitli hayvan üreyerek bugünkü insanların ve hayvanların devamını sağlamıştır. Tufan'dan sonra Nuh’un gemisinin Ağrı dağının tepesinde kaldığı söylenir.

Tevrat’ta (Tekvin, bab VI-XI), Kuran’da (71. sure Nuh, 28 ayet; Hud Suresi, 23-48; Mü’minün Suresi 223-31) yer alan söylencesel öykünün daha eski kaynaklan eski Yunan Mitoslarında (Deukalion ile Pyrrha) bulunursa da daha da eski kaynağı olarak Babil-Sümer destanı Gılgamış’a kadar uzanır (İÖ 2000). Yazılı olarak ele geçen bu en eski kaynağa dayalı olması gereken başka mitoslar da vardır: Filipin, Güney Amerika, Kuzey Asya, Afrika, Endonezya, Malenezya, Hindistan, İskandinav…

Bu değişik coğrafyalarda yaşayan değişik insanların yarattığı tufan öykülerinin özü birbirinin aynıdır; Tanrı, kendisine karşı günah işlemiş olan yaratıklarını, başkaldıranları, inanmayanları cezalandırmak için büyük yağmurlarla başlayan ve büyük su baskınlarıyla yok edici bir yıkıma dönüşen olayları buyurur. Yeryüzünü suya boğan bu büyük olaydan sonra kurtulanlar yeni insan soyunun atası olurlar.

En önemli tufan tipi nehirlerin taşmasıyla meydana gelenidir. Paris, Roma, Washington, New Orleans gibi yeni kurulmuş şehirler dahi defalarca nehir taşmalarıyla sular altında kalmışlardır. İkinci önemli tufan tipiyse, sahillerde büyük dalgaların taşıdığı su kütleleriyle meydana gelenlerdir. Nehirlerin taşmasıyla meydana gelen tufanlar umumiyetle ilkbaharda çok fazla yağışlar, kışın donan toprağın ani ısı yükselmesiyle çok çabuk çözülmesi ve kar sularının toprağa emilmeden akıp gitmesiyle olur.

Buzul erimesi toprak kayması, ani yaz yağmurlarıyla meydana gelen su baskınları sel tarifi içinde kalmaktadır. Deniz sahillerinde meydana gelen tufanlar iki sebepten meydana gelebilir. Birincisi iklim şartlarına bağlı fırtınaların, tayfunların sebep olduğu deniz seviyesinde meydana getirdiği yükselmelerdir. İkincisi de dünyanın sismik hareketleri sonucu meydana gelen su yükselmeleridir. Su yükselmeleri ya dalgalarla veya kara parçasının sulara gömülmesiyle olur.

Tufanlar sebebiyle her sene binlerce insan hayatını kaybetmekte, zirai sahalar sular altında kalmakta, mahsul zayi olmakta, evler yıkılmakta, arazi şekilleri bozulmakta ve daha birçok hasar meydana gelmektedir. Bu sebepten tufanlara karşı tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerin başında sahillere yapılan yüksek ve sağlam setler, nehirler üzerine kurulan barajlar, nehirlerden kanallarla sulama yapılacak arazilere su taşınması gelir.

Nehirlerin taşmaması için su bendleri yapılır. ABD’de Mississippi Nehri kenarında 1937-1945 ve 1950 senelerinde toplam 1600 kilometre uzunluğunda bendler yapılmıştır. California’da Pasifik kıyılarına 3200 km boyunda bendler yapılmıştır. Bu bendler arasına aynı zamanda büyük havuzlar da inşa edilmiştir. Hollanda’da yine denizden gelen su baskınlarını önlemek için suların girdiği kanallar önüne toplam uzunluğu 24 kilometre olan taş ve beton yapılar inşa edilmiştir.

Setler arasında uzaktan kumandalı kapılar vardır. Bu kapılar suların giriş ve çıkışını bir ahenk içerisinde kontrol ederek setlerin yıkılmasını önler. Bütün bu tedbirlere rağmen dünya üzerinde her sene tayfunlar ve nehir taşmaları sonucu birçok tufan meydana gelmektedir.

Sözlükte "tufan" ne demek?

1. Nuh peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan zorlu yağmur.
2. Zorlu yağmur.

Tufan kelimesinin ingilizcesi

[Tibet] n. deluge, flood, flooding, cataclysm, cyclone, round
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç