TPR nedir?

TPR Total Physical Response kelimelerinin kısaltmasıdır, Türkçe toplam fiziksel tepki anlamına gelmektedir. Çocuklar için düşünülmüş bir İngilizce öğretim sistemidir, gramere değil haraketlere ve kalıplar halindeki emir cümlelerine odaklanılır. Görerek ve göstererek öğrenmeyi sağlar.

İlk önce öğretmen göstererek basit cümleyi söyler, sonra da çocuklar onu taklit eder. Oyun gibi de olduğundan öğrencilere daha eğlenceli gelir. Humanistik yaklaşımın olduğu bir türdür. Comprehension (Kavrama) Yaklaşım, dinlemeye verdiği önem açısından Total Physical Response yaklaşıma yakındır. Diğer metotlar ilk günden itibaren öğrencilerin hedef dilde konuşmasını savunur.

1960larda yapılan araştırmalar eğitimde önce anlamaya daha sonra üretime önem verilmesini güçlendirdi. Öğrenci hedef dilin nasıl çalıştığını öğrendikten sonra konuşma kendiliğinden (spontaneously) gerçekleşecektir. Konuşma kusursuz olmayacaktır ama ana dil gibi öğrenilecektir. Bebeklerin konuşmasını kimse bekleyemez ama duyduklarını algılamaya çalışırlar, çocuk hazır olduğunda konuşmaya başlar.

TPR yönteminin amacı nedir?

TPR yönteminin genel amacı, başlangıç seviyesinde sözel yeterliliği sağlamaktır. Bu yöntemde anlamayı geliştirmek bir araçken, temel konuşma becerilerini geliştirmek temel amaçtır.

Bu yöntemle dil öğretiminde anadili konuşucularına eş düzeyde, akıcı iletişim kurabilme becerisini edinmiş öğrenenler yetiştirmek amaçlanır. Belirlenen amaçlar, eyleme dayalı, emir türü alıştırmalarla gerçekleştirilir. Öyküyü anlama, tekrarlama, canlandırma ve anlatma etkinlikleriyle geliştirilir.

TPR yönteminin ilkeleri

Tpr yönteminde hedef dilde anlam, eylemler yoluyla iletilir. Bellek öğrenenden gelen tepkiler doğrultusunda harekete geçirilir. Başlangıç seviyesinde beynin sözel olmayan davranışları kontrol ettiği sağ yarıküreye hitap edilir. Hedef dil sözcük sözcük değil kalıplar halinde sunulur. Öğrenenlerin hedef dili anlaması, konuşma becerisinden önce geliştirilmelidir (Larsen-Freeman, 1985). Öğrenenler başlangıçta beden hareketleriyle dilin bir bölümünü edinebilirler. Emir kipi öğretmenin öğrenenleri yönlendirebileceği güçlü bir dilbilimsel araçtır.

tpr

Öğrenenler hareketleri yaparken ve izlerken öğrenme süreci devam eder. Öğrenenlerin kendilerini başarılı hissetmesi çok önemlidir. Başarı hissi kaygıyı düşürür ve edinimi kolaylaştırır. Öğrenenler bazı alışılmış kalıpları ezberlemek durumunda bırakılmamalıdır. Hatalar dikkat çekmeyecek bir şekilde düzeltilmelidir. Öğrenenler hedef dildeki yeni kalıpları anlamada zorluk çekmemelidir. Alıştırma yaparken kullandıkları kalıplardan fazlasını anlamak durumundadırlar.

Yenilik aynı zamanda güdüleyicidir. Dil öğretimi eğlenceli olduğundan daha etkilidir. Konuşma dili yazma dilinden daha çok vurgulanmalıdır. Öğrenenler kendilerini hazır hissettiklerinde hedef dilde konuşmaya başlayacaklardır. Öğrenenlerin konuşmaya ilk başladıklarında hata yapması normaldir. Öğretmenin bu tip hatalara karşı anlayışlı olması beklenir.

TPR'de öğrencinin rolü nedir?

Öğrencinin rolü TPR yönteminde öğrenenlerin dinleme ve uygulama gibi basit rolleri vardır. Öğretmenden gelen emirler dikkatle dinlenir ve fiziksel olarak yanıt verilir. Öğrenenlerin hem bireysel hem de grupla tepki vermesi beklenir. Dersin içeriği, öğretmen tarafından eyleme dayalı programa uyularak hazırlandığından öğrenenlerin bu içeriğe pek katkısı yoktur.

Öğrenenlerden geçmiş konuları anımsaması ve yeni yapılara kolaylıkla uyum sağlaması beklenir. Ayrıca kendileri de yeni yapılar üretebilmelidir. Gelişimlerini kendileri yönlendirir ve değerlendirir. Kendilerini hazır hissettiklerinde konuşmaya başlarlar

TPR'de öğretmenin rolü nedir?

Bu yöntemde öğretmenin aktif ve dolaysız bir rolü vardır. Asher’a göre öğretmen, öğrenenlerin oyuncu olduğu bir tiyatro oyununda yönetmendir. Öğretmen ne öğreteceğine karar verir, ders malzemelerini hazırlar ve sunar. Ayrıca sınıf içinde kullanmak için destekleyici malzemeler hazırlar.

Dersin akıcı olabilmesi için öğretmenin derse iyi hazırlanmış olması gerekir. Asher ayrıntılı bir ders planını Nilgün Yavuz 35 tavsiye eder. Asher’a göre dersin akışı hızlı olacağından, doğaçlama üretim için yeterli zaman olmayacağından, öğretmenin kullanacağı belirli ifadeleri ve yeni kalıpları önceden hazırlaması yararlı olur.

Öğretmen mümkün olduğunca öğrenenlerle göz teması kurar. Sınıfta başarı seviyesi en düşük öğreneni barometre öğrenen olarak belirler. Derslerde bir sonraki aşamaya geçmek için barometre öğreneni gözlemler, başarısı en düşük öğrenen konuyu kavradıysa genelleme yapılarak bir sonraki aşamaya geçilir.

Ayrıca dersten en kolay sıkılan öğrenenlerde başarı seviyesi düşük olduğu için öğretmen derse hareket kazandırma zamanını barometre öğreneni gözlemleyerek belirler. Öğretmen barometre öğrenenin tepkilerine bakarak yine genelleme yapabilir. Öğretmen etkinlikleri hazırlayan, düzenleyen ve yönlendiren kişidir. Öğretim sürecinde aktiftir. Öğretmenin enerjisinin yüksek olması beklenir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç