Sözlükte "topluluk" ne demek?

1. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin tümü, toplum, camia, cemiyet.
2. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.
3. Müzik yapıtlarını birden fazla ses ya da sazla seslendirmek için oluşturulan grup.

Cümle içinde kullanımı

Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi.
- A. Ş. Hisar

Topluluk kelimesinin ingilizcesi

n. group, crowd, party, company, society, community, colony, troop, army, cohort, corps, coterie, ensemble, gathering, herd, hive, knot, push, set

Topluluk nedir? (Felsefe)

İnsanların bir araya gelişinin, nispeten dayanıklı, tarihsel bakımdan belirli bir biçimi.

Her topluluk, içinden ortak çıkarların, hedeflerin ve görüşlerin çıktığı —ki bu hedefler ve görüşler, topluluğu birleştiren güçlü bir bağdır- mevcut maddi, toplumsal ilişkilere dayanır. Burjuva felsefesinde ve toplumbiliminde, topluluk, sosyo-psikolojik ya da yalnızca manevi bir olgu olarak kavranır ve toplumsal yaşamın maddi tabanını oluşturan üretimden ve sınıf yapısından bağımsız kabul edilir ve toplum’ a karşı çıkarılır.

Tarihsel açıdan bakıldığında, toplum ile topluluk, ilkel toplumda genellikle özdeştiler. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin doğmasıyla, toplum sınıflara bölünüp, insanın insan tarafından sömürülmesi başlayınca, toplumsal eşitlik de ortadan kalktı ve giderek uzlaşmaz çelişkiler barındıran sınıf h toplu unlarda toplum ile topluluk birbirinden ayrıldı. Topluluklar artık, bireylerin bir sınıfa üye olmaları tabanı üzerinde oluşmaya ve tamamen sınıfsal karakter taşımaya başladılar; ancak bu olgu, ulusal topluluklarda olduğu gibi, maddi yaşam koşullarının ortak, temel yanlarına dayandıkları takdirde, sınıflar üstünde yer alabilen topluluklar doğması olanağını ortadan kaldırmadı.

Sosyalist toplumun kurulması ve bu toplumun gelişmesi ve gitgide komünist topluma geçiş süreciyle birlikte, toplum ile topluluğun, tarihsel yönden daha yüksek bir basamakta birleşmesi sağlandı: İşçi sınıfı’ nın ve onun Marksçı-Leninci partisinin yönetimi altında, toplumsal yaşam süreçlerini birlikte biçimlendiren, sosyalist şahsiyetlerin ve sosyalist toplumun toplumsal haklara sahip üyelerinin bilinçli birliği. Bu sürecin nesnel dayanakları, üretim araçlarının toplumsal mülkiyetinin gerçekleşmesiyle, insanın insan tarafından sömürülmesine son verilmesiyle ve sınıf uzlaşmazlıklarının ortadan kaldırılmasıyla tüm emekçi sınıfların ve katmanların birliğinin sağlanmasının olanaklı oluşunda yatar. Bu süreç, işçi sınıfının dünya görüşüne dayanarak, işçi sınıfının ve onun Marksçı-Leninci partisinin öncülüğünde halkın politik ve manevi birliği’ nin sağlanmasıyla, tüm sınıfların ve katmanların birbirlerine yaklaşmaları olgusunca belirlenmiş olup, komünist toplumda, sınıfların son bulmasıyla birlikte tamamlanacaktır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç