Tobb nedir? (Ekonomi)

Kısaca Odalar Birliği diye bilinen kuruluşun asıl ismi Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’dir. Türkiye’de özel sektörü temsil eden en üst düzeydeki kuruluştur.

Gördüğü hizmetler bakımmran yarı resmi bir nitelik taşır. Halen yürürlükte bulunan 15.3.1950 tarih ve 5590 sayılı yasaya göre, ülkemizde bütün yurda dağılmış bulunan tacir ve sanayiciler bulundukları yerlerdeki meslek kuruluşlarına kayıtlıdırlar. Bu kuruluşlar şunlardan oluşur : Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları. TOBB ise tüm bu oda ve borsaları kapsamak üzere 7 Şubat 1952 tarihinde kurulmuştur. Odalar Birliği, odalar ve borsalar gibi seçilmiş kişilerden oluşan organlar tarafından yönetilir. TOBB’nin en yüksek organı Genel Kurul’dur. Genel Kurul, odaların ve borsaların meclislerindeki üyeler arasından dört yılda bir seçilen en çok 1.000 delegeden oluşur. Genel Kurul’da her oda ve borsanın en az 1 ve gelirine göre en çok 20 delegesi bulunabilir. Boylece TOBB Genel Kurulu, bütün ülkeye dağılmış bulunan tüm oda ve borsaların temsilcilerinden oluşan, dolayısıyla tacir ve sanayicilerin tümünü temsil eden, birleştiren bir yüksek kurul durumundadır.

Oda ve borsaların genel kurul delegeleri, kendi aralarından dört yılda bir 30 ar üye seçerek konseyler oluştururlar. Konseylerden seçilen 15 üye Yönetim Kurulunu oluşturur. Yönetim Kurulu da kendi üyelerinden birini Başkanlığa seçer. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı, Türk tacir ve sanayicilerinin en yüksek temsilcisidir.

TOBB, ülke çıkarlarına uygun biçimde özel teşebbüsün haklarını korumak ve onlar adına hükümet makamlarına görüş bildirmek amacıyla çeşitli görevler yüklenmiştir. Bunların bazıları şöyle belirtilebilir : Oda ve borsaların gelişmesine katkıda bulunmak, ülkenin ekonomik durumu hakkında raporlar hazırlamak, ekonomik sorunlar hakkmdaki görüş ve önerilerini hükümete ve kamu oyuna duyurmak, ulusal ve uluslararası sergiler, fuarlar açmak, açılanlara katılmak, yabancı oda ve borsalarla ve bunların üst kuruluşlarıyla ilişki kurmak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni çıkarmak, v.s. TOBB ayrıca Türk Standartları Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi, v.b. kamu kuramlarıyla mesleki kuruluşlarca yürütülen faaliyetlerde çeşitli fonksiyonlar üstlenmiştir. Birlik, bunların yanında Milletlerarası Ticaret Odası başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşların üyesidir.

TOBB, 5590 sayılı Yasada ayrıntılı biçimde belirtilen bu görevlerini şöyle bir organizasyon çerçevesinde yerine getirir : Kurum yönetiminin başı Başkan, (Yönetim Kurulu Başkanı) dır. 15 kişilik Yönetim Kurulu, yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde kurumun genel politikasını belirler, prensipler koyar, kararlar alır. Yönetim Kurulunun kararları ve başkanın direktifleri genel sekreter, yardımcıları ve bunlara bağlı uzmanlık birimlerindeki elemanlar aracılığıyla yerine getirilir. Başkanın ayrıca özel uzmanlık dallarında özel danışmanları bulunur. Birliğin gelirleri üyelerden sağlanan aidatlarla, üyelere yapılan hizmetlerden alman ücretlerden elde edilir.

Odalar Birliği’nin ayrıca Türkiye İktisat Gazetesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Günlük Ekonomik Basın Özeti, Üç Aylık Ekonomik Rapor, Yıllık Ekonomik Rapor gibi düzenli, bunun dışında da çeşitli konulardaki araştırmaları içeren değerli yayınları vardır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç