Ticaret sicili nedir?

Ticaret mahkemelerinin bulunduğu yerlerde ticari işlemlerin kayıt ve tescil edildiği ve herkesin yararlababileceği resmi kütük

Ticaret sicili ne demek? (Ekonomi)

(Trade Register) Ticaret Kanunumuz (TTK, m. 26), gerçek tacir veya tüzel kişilerin oluşturdukları ticaret şirketlerinin kuruluşunu, ticaret Unvanlarını ve statülerinde yapılacak değişiklikleri ticaret sicili adı verilen kütüklere kaydettirmeyi (tesçili) zorunlu kılmaktadır. Yasaya göre, ticaret davalarına bakan her Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde bir ticaret sicili kurulur. Ticaret sicilinin yönetimi bağlı olduğu mahkemenin denetimi altında görev yapan bir sicil memuru ile yardımcıları tarafından yapılır. Tüzel kişilerin tesçilinde sicil memuru, şirket sözleşmesinin ilgili yasanın emredici hükümlerine uygun olup olmadığına ve kanunun zorunlu kıldığı esasları içerip içermediğine bakar. Tesçilde "aleniyet" esastır. Herkes ticaret sicilindeki yazıları, tescil işlemlerinin dayandığı dilekçe, beyanname, senet, vesika ve ilanları incelemek hakkına sahiptir. Bazı tesçil ve kayıtlar yasa ve yönetmelik hükümlerine göre aynen ilan olunurlar. Türkiye’de ticaret sicili ile ilgili ilanlar bütün ülke çapında tek bir gazetede yayınlanır. Bu gazete, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkartılan Ticaret Sicili Gazetesi’dir. İlgililer, Sicil Dairesine başvurarak, bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair belge isteyebilirler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç