THC nedir?

THC (Delta 9 Tetra Hydro Cannabinol). Hint keneviri (Canabis Sativa ve Canabis Indica) bitkisinde doğal olarak bulunan analjezik madde. Esrar'ın etken maddesidir.

Yasa dışı maddeler arasında en sık kullanılan madde esrardır. İstanbul liselerinde yapılan bir araştırmada gençlerin %5.2’sinin hayatlarında en az bir kez esrar kullandığı belirlenmiştir. Esrar hint kenevirinden elde edilir. Ot parçaları veya kahverengi, preslenmiş kalıplar halinde satılır. Sigara gibi sarılarak ve sigara tütüne karıştırılarak içilir. Kullanıcılar arasında “joint” ,“ot” ya da “marihuana” adı ile anılır. Bazen dumanını iç eçekme yoluyla da kullanılır. Buna “kova” adı verilir.

İçildikten sonra gevşeme, konuşkanlık kendini iyi hissetme, müzik ve renk algısında artma gelişir. Esrar alındığı zaman yağ dokusunda birikir. Bunun sonucu esrar  alındıktan bir hafta sonra bile, etkin maddenin %50’si hala bedende bulunmaktadır. Esrar kullanımını takiben kişinin refleksleri bozulur, araba kullanamaz, dikkat gerektirecek işleri yapamaz. Eğer bu tür işler yapılmaya kalkışılırsa ciddi sorunlara neden olabilir.

Esrarın bellek üstüne etkisi çok fazladır. Unutkanlıklara yol açar. Kişinin düşünme ve öğrenme yetisini azaltır. Refleksler ve koordinasyonu bozar. Kişinin sorun çözme yetisini bozar.Erkek ve kadın üreme sistemlerine etkisi olduğu bilinmektedir. Örneğin kullanıldıktan hemen sonra testosteron adı verilen erkeklik hormonunu %25-35 oranında azaldığı saptanmıştır.

Sigara ile karşılaştırıldığında beş kat daha fazla akciğer kanserine neden olduğu bazı araştırmacılar tarafından gösterilmiştir. Uzun süre kullanımı ile bronşit ve akciğer kanseri gibi solunum yolları hastalıklarına yol açabilir. Esrar kullananlarda kuşkuculuğun hakim olduğu psikoz adı verilen bir tıbbi tablo gelişebilir. Esrar kullananlarda, kullanmayanlara göre şizofreni görülme riski 7 kat daha fazladır.

Etkileri

Cannabis kullanımını takiben yarım saatlik bir zaman içinde psikolojik ve fizyolojik değişiklikler görülmeye başlanır. İlk ortaya çıkan bir öfori hissi ve rahatlamadır. Motor koordinasyon (denge) yavaş yavaş bozulur, zamanda bir yavaşlama algısı ortaya çıkar. Alınan maddenin miktarına, kullanım yoluna (örneğin ağız yoluyla alımda etkiler gecikir), kişinin bireysel tolerans ve maddeyi emme hızına göre değişmekle birlikte etkilerin başlaması birkaç dakika ile yarım saat arasındadır ve 3-4 saat sürebilir.

thc

Kullanımım ardından iki saat içinde gözde kızarma, artmış iştah, ağız kuruluğu ve taşikardi (çarpıntı) belirtilerinin en az iki tanesinin ortaya çıkması tanıya götürür.. Akut cannabis entoksikasyonu (esrar zehirlenmesi) bazen acil bir müdahaleyi gerektirir. Sıklıkla yoğun bir psikolojik stres , huzursuzluk ve korku hissiyle acil servise başvurulabilir. Cannabis, panik atak, paranoya, anksiyete ve hatta şizofreniyi tetikleyebilir.

Bazı Batı Avrupa ülkelerinde esrara tolerans gösterildiği gençler arasında sıklıkla bu maddenin daha az zararlı ve daha az bağımlılık yapan bir madde olduğuna dair bir kanıtmış gibi algılanır. Oysa gerçek öyle değildir, bu toleransın nedeni madde takibinin ve bağımlılığın bu şekilde daha kolay kontrol altına alınabileceği düşüncesidir. Son zamanlara Hollanda’da yapılan bazı bilimsel çalışmalar , esrar kullanımının dünyadaki şizofreni vakalarının neredeyse ’inden sorumlu olduğunu ortaya koymuştur.

Bu kanıtlar nedeniyle büyük ihtimalle esrar giderek daha fazla denetlenen bir madde haline gelecektir Bellek ve konsantrasyon bozulmasına bağlı okul ve öğrenme güçlüğü olduğu ve bunların, kullanma süresinin uzunluğu ile arttığı da gözlenmiştir . Depresyon ve intihar girişimleri de esrar bağımlılığı olan grupta olmayanlara göre sekiz kat daha fazla görülmektedir .

Tedavi

Akut zehirlenme için özel bir tedavi şekli yoktur, ve semptomatiktir. Yoğun anksiyetenin azaltılması için benzodiazepinlerden fayda sağlanabilir. Eğer paranoya ve psikotik belirtiler benzodiazepin kullanımı sonrasında yatışmıyorsa belirli bir süre için antipsikotik kullanmak gerekebilir.

Entoksikasyon sonrasında kalıcı sürdürüm tedavisi için içinde davranışçı ve bilişsel yaklaşımların yer aldığı motivasyonu arttırmaya yönelik bir psikoterapi süreci ile bazı antidepresanlar, divalproex sodyum ve THC antagonisti (etki blokajı) rimonobant hidrokloridin bulunduğu kombine tedavi stratejileri umut vericidir. Tedavi en az 6-8 ay psikoterapi ve ilaç tedavisi kombinasyonu ile sürdürülmelidir, ortam, okul, çevre ve yaşam tarzı değişiklikleri kalıcı iyileşmeye çok yardımcıdır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç