TFRS nedir?

TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) UFRS’nin çevirisidir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’de yerleşik tüm işletmelerin TMSK (yeni khk ile; Kamu Gözetimi, muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yayımlanan ve UFRS’ye tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca finansal tablo hazırlamasını öngörmektedir. TFRS’in uygulanmasıyla, şirketler uluslararası düzeyde kabul görmüş etkin bir raporlama sistemine geçmiş olacaktır. Böylece bir yandan kurum kendi faaliyetlerini ve performansını daha sağlıklı bir şekilde ölçerken, finansman ihtiyacı için dış kaynak temininde de önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Kanun’da tanımlanan ölçekteki şirketlere muhasebe ve finansal raporlama konularında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uyumlu TFRS’yi uygulama mecburiyeti getirmiştir. TFRS, UFRS’nin Türkçe versiyonudur.

UFRS nedir?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards-IFRS), dünya genelinde muhasebe standartlarını birbirine yakınlaştırarak, hazırlanan mali tabloların karşılaştırılmasına imkan vermeyi amaçlayan standartlardır.

Yeni Ticaret Kanununun muhasebe kayıt ve raporlamada getirdi yenilikler nedir?

Yeni ttk uyarınca, 1 Ocak 2013 Tarihinden itibaren tüm bilanço esasına göre defter tutan şirketler finansal tablolarını UFRS/TFRS’ye göre hazırlamak zorunda olacaklar. Böylelikle, şirketler 31 Aralık 2012 tarihli kapanış mali tablolarını son kez Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlayacaklar ve 1 Ocak 2013 Tarihinde açılış mali tablolarını UFRS/TFRS’ye göre yeniden düzenleyeceklerdir. Ayrıca, 01.01.2013 Tarihinden itibaren muhasebe kayıtları UFRS/TFRS’ye göre tutulacaktır.

Eğitimin amacı

Katılımcılara ileride uygulanması zorunda olacak “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” hakkında bilgi vermek, mevcut mevzuat ile farklılıkları göstermek ve uygulamalar yapmaktır.

Eğitimde verilecek bilgi ve beceri

Eğitimde katılımcılara, 01.01.2013 Tarihinden itibaren kullanılacak TFRS’ler ile ilgili neler yapılması gerektiği ve hangi standartların nerelerde, nasıl uygulanacağı hakkında bilgi ve beceri aktarılacaktır.

Eğitime kimler katılabilir?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) çevirisi olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uyarınca kayıt yapmak ve rapor hazırlamak durumunda olan tüm bilanço esasına tabi işletmelerin, muhasebe, mali işler departman yöneticileri ve çalışanları; finans direktörleri ve koordinatörleri;  bütçe raporlama ve hazine departman müdür ve çalışanları ve ilgili konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyan diğer üst ve orta düzey yöneticiler, işletme sahipleri ve profesyoneller (özelikle SMM, YMM ve avukatlar) eğitime katılabilirler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç