Tevrat

Museviliğin kutsal kitabıdır. Müslümanlar ve Hıristiyanlar tarafından da kutsal bir kitap olarak kabul edilir.

Tevrat, uzun ve değişik zamanlarda meydana gelmiştir. Dil, üslup, anlatım yönlerinden birlik yoktur. 39 fasıldan ibarettir. «Mezamir» ve «Obdiya» fasıllarının da eklenmesiyle 41 fasıl olduğu kabul edilir. En önemli kısmı, «Tekvin (Yaratılış)» bölümüdür. «Evamiri Aşere (On Emir)», Musa'nın İbraniler'i Mısır'dan nasıl çıkardığını anlatan «Huruç (Çıkış)» fasılındadır. İbranice yazılmış, hemen bütün dünya dillerine çevrilmiştir.

Tevrat, Kuran‘da, Mekke’de inen ayetlerde anılır. Bu ayetlerde, Tevrat’ın insanlar için bir kurtuluş ve nur olduğu bildirilir. İbrahim ve Yakup peygamberlerden sonraki zamanlarda Beni İsrail için indirildiği dile getirilir. Ayrıca, bu kitapta, Allah’ın buyrukları aldığı anlatılır. Bu arada, Tevrat’ta, Hz. Muhammed‘in geleceği de müjdelendiği, hatta bundan dolayı, İsrailoğullarının bunu kabullenemedikleri için Tevrat’ın buyruklarıyla ibadet etmekten kaçındıkları anlatılır.

Ahd-i Atik olarak da adlandırılan Tevrat, Yahudiler tarafından kutsal sayılır. Tevrat’ı oluşturan bölümler: Tekvin, Çıkış, Levliler, Sayılar ve Tesniye’dir. Tekvin bölümünde, evrenin yaratılışı, Nuh Tufanı, İbrahim, İsmail, Yakup ve Yusuf peygamberlerle onların öyküleri anlatılır. Çıkış kitabında ise, Musa Peygamber‘in yaşamı ve Beni İsrail’in Mısır’dan çıkarılışı ele alınır. Levliler bölümünde de, tapınma ve temizlik kuralları, din adamları ve onların statüsü, görevleriyle birlikte, İsrailoğullarının Mısır’dan çıkıp Kızıldeniz’i geçerek çöle geldikleri sıradaki yaşamları anlatılır.

Sayılar bölümünde ise, dinsel günler, nüfus belirlenmesi, dinsel kuralların değeri ve uyulacak ilkelerden söz edilir. Son bölüm olan Tesniye’de de, daha önce belirtilen kurallar yinelerek, İsrailoğullarının başından geçenler sıralanır. Musa Peygamber‘in yaşamı anlatıldıktan sonra, onun ölümü ve gömülmesi en son olarak işlenir. Tevrat, evrenin yaratılmasından Musa Peygamberdönemine kadar geçen olayların anlatıldığı bir kutsal kitaptır.

Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, Tanrı’nın Musa Peygamber‘e gönderildiği biçimiyle korunmuş bir kitap değildir. Binlerce yıllık zamanı içinde, Tevrat’ın aslı kaybolmuş ve Yahudi din adamları tarafından İncil gibi, yeniden yazılmış, çeşitli düzeltilere uğramıştır.

Sözlükte "tevrat" ne demek?

1. Hz. musa'ya bildirilen tanrı buyruklarını kapsayan, ıbranilerin din kitabı.

Tevrat kelimesinin ingilizcesi

n. Tora, Torah, Old Testament, Pentateuch
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç