Termosifon nedir?

Banyolarda su ısıtmaya yarayan bir araçtır. Bir kazan ve kazandaki suyu ısıtan bir sobadan ibarettir.

Sobada odun yakılır. Sobanın borusu kazanın ortasından geçer, bacaya varır. Kazanda ısınan su, borularla sıcak su musluğuna gelir. Açılınca akar. Kazandaki suyu, evin soğuk su boruları temin eder. Kazanda devamlı su bulunmasını, bir depo temin eder.

Deponun içindeki şamandıranın su azaldıkça inmesi, devamlı suyun akmasını sağlar. Son zamanlarda gazla, elektrikle işleyen daha pratik ve daha mükemmel termosifonlar yapılmıştır.

Isıtılan bir sıvının tabii konveksiyon ısı iletim metoduyla bir yerden diğer yere naklini sağlayan bir düzeni vardır. Evlerde odun, kömür ve elektrikle ısıtılan basınçsız banyo su ısıtıcı kazanları basit bir termosifondur. Banyo kazanlarının üst tarafına yerleştirilen ayrı bir hazne, genleşen suyun basıncını karşılamak içindir. Termosifonda sıvı daima alt taraftan ısıtılır.

Isınan sıvı yukarı doğru hareket ederek genleşme haznesine kadar ulaşır. Isınan sıvı bir kalorifer tesisatında veya doğruda doğruya kullanılabilir. Kullanılmadığı durumda genleşme haznesinden kazan altına tekrar dönerek daha fazla ısınmak suretiyle tekrar yukarı doğru hareket eder. Sıvının bu hareketleri kendiliğinden olup, herhangi bir tulumba vasıtasıyla değildir.

Bir sıvının iki bölgesi arasındaki ısı farkından dolayı sıvının bulunduğu kapta termomekanik hareket olur. Termodinamik prensibe göre ısı, sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru olur. Isının iletim şekliyse sıcak olan moleküllerin daha soğuk olan moleküllere doğru hareket ederek onlarla karışması ve yer değiştirmesidir (Bkz. Termodinamik). Moleküllerin bu yer değiştirme hareketi esasen sıcaklık farkından dolayı sıvının her iki bölgesinde yoğunluk farkı meydana gelmesindendir. Bu şekilde meydana gelen termodinamik sıvı hareketine tabii konveksiyon yoluyla ısı iletimi denir.

Sıvı dolu bir kap içine bir sıcak bir de soğuk madde sokulup, uzun müddet bu şartlarda bırakılırsa sıcak tarafta yukarıya doğru; soğuk taraftaysa aşağıya doğru sıvı hareketi başlar. Termosifonun çalışma prensibi de bu basit ısı iletme prensibine dayanmaktadır.

Sözlükte "termosifon" ne demek?

1. Sıcak su elde edilen bir kazan ve içindeki borulardan oluşmuş aygıt.

Cümle içinde kullanımı

Yarın pazar, banyo günü, termosifonu yakacağım, daha erken kalkmalı.
- A. İlhan

Termosifon kelimesinin ingilizcesi

n. geyser
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç