Tereke nedir?

Miras, yani ölen bir kimsenin geriye bıraktığı mal ve mülke verilen isim. Tereke, bir bütün olarak ve kendiliğinden mirasçılara geçer. Bir külli halefiyet hali vardır. Terekenin intikal edeceği kimselerin gerçek mirasçı olmaları lazımdır. İntifa (faydalanma, kullanma) hakkı sahibi terekenin gerçek mirasçısı olmadığı için, terekenin bunlara kendiliğinden intikali mümkün değildir.

Medeni Kanuna göre mirasçıların tereke üzerindeki hakları iştirak halindedir. Bu terekenin taksimine kadar devam eder. Tereke borçlarından dolayı tek mirasçı varsa tek başına, çok mirasçı varsa müteselsilen sorumludur. Tereke borçlarından dolayı alacaklı, mirasçıların şahsi mallarına da başvurabilir.

Her ne kadar miras kelimesi, tereke yerine kullanılmaktaysa da tam olarak karşılamaz. Terekeyle mal varlığı aynı şey değildir: a) Malvarlığında bulunup da terekede bulunmayan hukuki ilişkiler: Bunlar miras bırakanın şahsına bağlı haklar olup, şahsi irtifak hakları, bozulan nişandaki hediyelerin iadesi gibidir. Terekede yer almaz, mirasçılara geçmez. b) Mal varlığında olmayıp da terekede yer alan hukuki ilişkiler: Miras bırakan tarafından evlenmenin hakları için açılan davaya mirasçılar da devam edebilir.

Sözlükte "tereke" ne demek?

1. Bırakıt.

Cümle içinde kullanımı

Hala eski zenginliğinin hasedini üstüne çeker ve eski terekelerinin veraset vergilerini öder.
- B. Felek

Tereke kelimesinin ingilizcesi

estate
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç