Teog nedir?

Teog, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi kelimelerinin kısaltmasıdır.

Bu yeni sisteme göre 6, 7 ve 8. sınıflarda 6 dersten 6 ayrı sınava girilecek ve ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanına eklenmiş yılsonu başarı puanlarının ortalaması ile liselere yerleşilecektir. 6 Temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) öğretmeninin sene içerisinde düzenlediği sınavlardan biri merkezi olacak. 3 yazılısı olan derslerin 2 yazılısı, 2 yazılısı olan derslerin 1 yazılısı merkezi olarak gerçekleşecektir.

Bu sınavlardan alınan sonuçlar doğrultusunda ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanları hesaplanacaktır. 6, 7 ve 8. sınıflarda 1. ve 2. dönem sonunda girilen bütün sınavlar esas alınarak yıl sonu başarı puanları hesaplanacak ve bu puan liseye yerleşme puanını etkileyecektir. Öğrenciler sınavlara kendi okulunda girecek ve sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacaktır. Yanlış sorular doğruları etkilemeyecektir.

SBS siteminde tek bir sınavda öğrencinin başarısı değerlendiriliyordu; Teog’da ise başarı anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmektedir. Tüm ülkede zamanlı olarak uygulanacak Teog sınav sisteminde öğrenciler birinci eğitim öğretim döneminde Kasım ayının sonunda, ikinci eğitim öğretim döneminde ise Nisan ayının sonunda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı dil derslerinden ayrı ayrı olarak ortak sınava gireceklerdir.

Ortak sınav sonunda alınan notlar bir dönemde 3 yazılısı olan derslerin 2. yazılı sınavı yerine; 2  yazılısı olan derslerin 1. yazılı sınavı yerine geçecektir. Yani ortak sınav sonunda alınan notlar aynı zamanda:

• Türkçe, 2. sınavı notu
• Matematik, 2. sınavı notu
• Fen ve teknoloji, 2. sınavı notu
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 1. sınavı notu
• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 1. sınavı notu
• Yabancı dil, 2. sınavı notu yerine geçecektir.

Kısacası ortak sınavlar sonunda alınan notlar hem derslerin yazılı sınavları hem de liselere yerleştirmede hesaplanacak Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) yerine geçecektir. Bu anlamda her bir dersin sınavından alınan notun önemi çok büyüktür.

Ortak sınavlar

Ortak sınavlar 1. dönemde Kasım ayının son haftası iki gün olarak, 2. dönemde ise Nisan ayının son haftası iki gün olarak yapılacaktır. Öğrenciler ilk günde Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden; ikinci günde ise Fen ve Teknoloji, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden olmak üzere toplamda 6 testten sınava gireceklerdir.

Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders işlenmeyecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Ortak sınavlar orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecektir.

Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecektir. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacaktır. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak, mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Orta öğretime geçiş nasıl gerçekleşecek?

Orta öğretime yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Puan eşitliği halinde orta öğretime geçiş nasıl gerçekleşecek?

1. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı,
2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü,
3. Tercih önceliği, yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. 
4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı.

Sınavların içeriği nasıl olacak?

Ortak sınavlarda her ders için 20’şer soruluk test (4 şıklı)  ve 40 dakika zaman verilecektir. Net hesaplamasında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu durumda boş soru bırakılmaması öğrencilerin yararına olacaktır.

Puanlar nasıl hesaplanacak?

Teog Yerleştirmeye Esas Puan hesaplanmasında; 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde elde edilen Yıl Sonu Başarı Puanı ve Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının toplamının ikiye bölünmesi Yerleştirmeye Esas Puanını oluşturacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı nasıl hesaplanır?

(AOSP) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı her bir dönem için 700 tam puan üzerinden hesaplanmaktadır. Her bir dersten alınan puanı o dersin ağırlık katsayısı ile çarpıp, çarpımların toplamını ise yine aynı derslerin ağırlık katsayıları toplamına bölünecektir. Elde edilen rakam önce 100’e bölünüp, ardından 700 ile çarpılarak birinci dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanına ulaşılır.

Aynı yolla ikinci dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanını da hesaplayıp, iki dönemin toplamını 2’ye bölerek Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanına ulaşabilirsiniz. Son olarak 6.7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarını ve Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanını toplayıp ikiye bölerek 500 tam üzerinden TEOG Yerleştirmeye Esas Puanına ulaşabilirsiniz.

Yılsonu başarı puanı (YBP)

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

Yerleştirmeye esas puan (YEP) nasıl hesaplanacak?

YEP, okul notlarının ağırlıklı ortalaması ve Merkezi Sınav Puanlarının birleştirmesiyle oluşur. Merkezi Sınav Puanı 700’lük sisteme dönüştürülür, 6ncı, 7nci ve 8inci sınıfların Yıl Sonu Başarı Puanları ile toplanarak ikiye bölünür. Kısaca; tüm notları 100 olan bir öğrenci için 300 puan okuldan, merkezi sınavlarda tüm soruları doğru cevaplamışsa 700 puan sınavlardan geliri ve toplam 1000 puan ikiye bölündüğünde Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 500 olarak bulunur. Sonuç olarak, tüm öğrenciler için YEP puanı 500 üzerinden hesaplanacak ve bu puanın %30’u okuldan, %70’İ merkezi sınavlardan gelecektir.

Sınavın kapsamı

Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından "Birinci dönem merkezi sistem ortak sınav''ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır. İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından "İkinci dönem merkezi sistem ortak sınav"ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu/ kazanımlarla sınırlı olacaktır.

Sınav sorularının niteliği

Sorular daha önce uygulanan SBS sınavlarındaki gibi öğrencilerin 8.sınıf düzeyindeki kazanımlarını dikkate alan;
• Yorumlama,
• Analiz yapma,
• Eleştirel düşünme,
• Sonuçları tahmin etme,
• Problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanacaktır.

Ek puan

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.
• Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının
• Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,
• Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,
• Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,
• Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si • oranında ek puan eklenir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç