Teknoloji transferi nedir? (Ekonomi)

(Transfer of tecnhnology) Gelişmiş ülkelerdeki özel veya resmi kuruluşlarca üretilen yeni teknolojilerin öteki ülkeler tarafından satın alınmasıdır. Teknoloji, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucunda üretilmektedir. Sanayileşmiş ülkelerde özel şirketler veya kamu kuruluşlarınca yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan fonlar milli gelir içinde yüksek paylara ulaşmaktadır. Teknoloji, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından en etkili faktörlerden birisidir. Özellikle az gelişmiş ülkeler kalkınmalarını hızlandırmak için gerekli teknolojileri sanayileşmiş ülkelerden ithal etmek zorundadırlar. Bu ülkelerin kendi teknolojilerini geliştirme çabalan henüz yeterli düzeylere ulaşamamıştır. Teknoloji transferi gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki "asırlık teknoloji açığı"nı kısa bir sürede kapamaya hizmet eden bir yoldur. Teknoloji transferi ya dolaylı ya da dolaysız yollardan gerçekleştirilir. Örneğin ülke yabancı makine ve donatım satma lmakla ilgili teknolojileri de ithal etmiş olur. Burada dolaylı yoldan ithal söz konusudur. Ülkede yapılan dolaysız yabancı sermaye yatırımları da. bu gruba girer. Bunun aksine ülke, yaptığı patent satmalımı ve lisans anlaşmalarıyla teknolojiyi yalın halde de ithal edebilir. Bu da dolaysız transfer yoludur. Bilimsel konferanslar ve yayınlar, teknik yardım programları da dolaysız yollar arasında yer alır. Sanayileşmiş ülkelerin geliştirdikleri teknolojiler genellikle emekten - tasarruf sağlayan (sermaye - kullanan) yenilikler durumundadır. Bunların halen önemli işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya bulunan az gelişmiş ülkelerde hiç değiştirilmeden uygulanmaları işsizlik sorunlarını daha da artırabilir. O bakımdan az gelişmiş ülkeler teknoloji seçimine ve teknoloji adaptasyonuna çok önem vermelidirler (Bkz. Teknolojik İşsizlik).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç