Tekfir nedir?

Kelime olarak “tekfir”, küfr mastarından gelir. Bir kişiyi kafir saymak, kafir olduğuna karar vermek veya birine kafir demektir. Tekfir kelimesi ayrıca keffaret vermek, günahları bağışlamak anlamına da gelir.

Keffaret ve tekfir kelimeleri insan için kullanılırsa, ‘günahlarının bağışlanması için keffaret yaptı yani sadaka verdi, oruç tuttu, iyilik yaptı’ anlamına gelir. Bu kelimeler Allah Teala için kullanıldığında; ‘günahları örttü, bağışladı, affetti’ manasınadır. “Keffere” fiili ve bunun masdarı olan “tekfir” kelimesinde, Arapça’da hem bir kişiyi kafir saymak, hem de keffaret anlamı varsa da, Türkçe’de “tekfir” kelimesi daha çok bir kimseyi kafir saymak manasına kullanılır.

İslam dünyasında tekfir hareketi, Havaric’in ortaya çıkışıyla başlamış, daha sonra oluşan itikadi ve felsefi fırkalar birbirlerini tekfire yönelmişlerdir. Genelde üç yönde tekfir hareketi ortaya çıkmıştır:

1. Bid’at ehlinin birbirini tekfiri
2. Bid’at ehlinin Ehl-i Sünnet’i tekfiri
3. Ehl-i Sünnet ile Selefiyye’nin, Bid’at ehli ile filozofların tekfiri…

Ehl-i Sünnet kelam alimleri, son derece ciddi bir hassasiyetle meseleye eğilmişler ve Ehl-i Kıble denilen, Kabe’ye doğru namaz kılmanın farz olduğunu kabul eden hiçbir kimsenin tekfir edilemeyeceğini belirtmişlerdir. Delilleri de Rasulullah Efendimizin (s.a.v.), “Son sözü ‘la ilahe illallah’ olan kimse Cennet’e girer" [Buharı, Sahih, İman 26, 40] hadisidir. Benzer bir müjdeli hadis de şöyledir: “Kim, ‘La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh’ derse, Cennet ona vacip olur.”

Sözlükte "tekfir" ne demek?

1. kafir sayma.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç