Tef nedir?

Türk musikisinde vurgulu bir çalgı ve bir usul vurma aracıdır. Bir kasnağın yalnız bir yanına geçirilmiş ince bir deriyle, bu kasnaktaki yarıklara geçirilmiş karşılıklı birkaç çift zilden ibarettir.

Ziller İnce pirinçten yapılmıştır. Klasik Türk tefi daha büyüktür' Küçükleri «arabesk tef» diye anılır. Çok eski tarihlerden beri var olan tef, «bask davulu» adiyle Batı müziğinde de kullanılır. Tarihi çok eski zamanlara ve birbirinden farklı uygarlıklara dayanan bu müzik aleti, yalnızca Türkler tarafından değil, başka milletlerce de kullanılmıştır.

Mezopotamya uygarlığı araştırılırken yapılan kazılarda, elinde tef görülen figürler de gün yüzüne çıkartılmıştır. Tef, bir takım özelliklere de sahiptir. Örneğin, normal bir tefin kasnağı, 20 ile 40 santimetre aralığında değişen bir çapta olmaktadır. Kasnağın eni ise, 4 ile 6 santimetre arasında değişebilmektedir.

tef

Bu kasnağa, ince bir deri örtü, bir ya da iki yerinden olmak kaydı ile gerdirilmektedir. Tefin kullanım alanına, amacına ve kullanılacağı kültür özelliklerine göre etrafına ziller de takılabilmektedir. Avrupalı milletler, Araplar’dan gördükleri bu müzik aletine kendi dillerinde “tambour” veya “basque” isimlerini vermişlerdir. Araplar’dan yayılma süreci, İspanyollar’ın bu aleti Avrupa’ya sokması ile başlamıştır.

Tefin daha büyük olanlarına, “daire” denilmektedir. Trakya’da bu isim, “dare” şeklini almıştır. Elin parmakları ile çalınarak ritm tutturulan, vurmalı özelliğinin yanı sıra bir ritm aleti olan tef, zaman zaman “tarande”, “çingene” ve “acem” gibi isimlerle de anılmaktadır. Anlatılanlara göre, teften alınan en güzel ses, kasnağa gerilen derinin oğlak derisi olması ile sağlanabilmektedir.

Oğlak derisi haricinde, başka hayvan derileri de tefin kasnağına gerdirilebilmektedir. Tef kasnağının üzerine, çeşitli şekillerde süslemeler de yapılabilmektedir. Bu şekilde tefin değeri artırılmakta, tefe görsellik ve estetik katılmaktadır. Çeşitli ağaçlardan yapılan kaplamalar ya da fildişi ve sedef kökenli işlemeler, bu tip süslemelere örnektirler.

Günümüzde, özellikle kırsal alanlardaki kına geceleri ve düğünlerde kullanılan tef, zilli tef ve zilsiz tef olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. El ile tutularak havaya kaldırılan ve bu şekilde hem vurularak, hem de sallanarak çalınan tef, eğer zilli ise, sallandığı her saniye de ritmli şekilde zil sesi çıkartmaktadır.

Sözlükte "tef" ne demek?

1. Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı.

Cümle içinde kullanımı

Davul değişmiş, tef değişmiş, kemençe bambaşka bir çalgı olmuştu.
- T. Buğra

Tef kelimesinin ingilizcesi

[Tef] n. tambourine
Köken: Farsça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç