TCP/IP nedir?

"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir.

Görünüşü 194.62.15.2 şeklindedir. İnternette bulunan her bilgisayarın kendine ait bir IP numarası vardır ve sadece ona aittir. IP adresleri 32 bitlik düzendedirler ama kolay okunabilmeleri için 8 bitlik 4 gruba ayrılmışlardır.

Internet üzerinde veri alış verişi yapan alıcı ve göndericiyi tanımlamaktadırlar. Veriler gönderilirken mutlaka gönderenin IP adresini taşırlar. Alıcının adresi de adresteki domain adrese göre çözümlenir ve gönderilir.

IP adres yapısının 2 bölümü vardır. Birincisi bilgisayarın bağlı olduğu özel bir ağın numarası ikincisi ise bilgisayarın özel numarasıdır. Veriler dolaşım sırasında router denilen yönlendiricilerden geçerken sadece bu özel ağın numarasına bakılır. IP adresleri a,b,c,d,e adı verilen beş sınıfa ayrılmıştır. a sınıfı adresleri ilk “ oktet” ile belirlenir ve 2 ile 126 arasında olmalıdır. Örneğin 124.0.0.0 A sınıfı bir IP’dir. Aynı şekilde B ilk iki oktetle belirlenir ve ilk okteti 129 ile 91 arasındadır. C sınıfı ise ilk 3 okteti kullanır ve ilk okteti 192 ile 223 arasındadır. D ve E sınıfı IP ‘ler ise kullanılmazlar zira sadece test amaçlıdırlar.

Tcp; Bağlantılı (Connection-oriented) ve güvenilir bir iletişim sağlar. Buradaki bağlantı mantıksal bir bağlantıdır: İki bilgisayarın iletişim kuralları için anlaşmaları demektir. Tcp’ye uygun olarak gönderilen paketler için bir onay mesajı beklenir. Belli bir süre içerisinde onay mesajı gelmezse paket yeniden gönderilir. Bu da iletimin güvenli olması anlamına gelir. Üst Katman Tcp (Transmission Control Protocol) verinin iletimden önce paketlere ayrılmasını ve karşı tarafta bu paketlerin yeniden düzgün bir şekilde birleştirilmesini sağlar.

İp; İnternet' te her bilgisayarın bir IP (Internet Protokol) adresi vardır. Bir IP adresi, noktalarla ayrılan dört rakam grubundan oluşur, her grupta en fazla 3 rakam olabilir; "85.102.156.141" şeklindedir. Terminolojide her bir grup bir sınıf (class) olarak nitelendirilmiştir. Sırasıyla A-class, B-class, C-class ve D-class olarak isimlendirilir. Bir websitenin IP adresini biliyorsanız, web tarayıcınıza bu adresi yazarak da bağlanabilirsiniz. Ancak bu rakamları akılda tutmak zor olduğundan her bir IP adresine karşılık gelen alan adları verilmiştir. Çoğu Internet Servis Sağlayıcılarda bulunan özel sunucu bilgisayarlardan (Alan Adı Sunucuları - Domain Name server - DNS) oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi IP adresine karşılık geldiği bilgisini tutar ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir. Internet' te trafiğin işlemesi bu IP adreslerine bağlıdır. Böylece hiçbir karışıklık olmaz. Alt Katman İp (Internet Protocol) ise, iletilen paketlerin istenilen adresine yönlendirilmesini kontrol eder.

Protokol; Protokoller cihazlar arası iletişimde kullanılan, iletişim kurallarını belirleyen ağ dilleridir. Referans modelinin her katmanda ayrı protokoller görev yapar. Farklı referans modellerinde aynı protokoller çalışabilir.

Tcp ip'de bir protokol yapısıdır.

Tcp ip; Bilgisayarlar ile uygulama, taşıma, internet, ağ erişim ve fiziksel katman arasında organizasyonu sağlayan, bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan yapı olarak iki katmanlı haberleşme protokülüne verilen isimdir.

Tcp ip ilk olarak 80'li yıllar Amerikan Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından OSI tabanlı sistemlere alternatif olarak geliştirilmiştir.

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Amerikan piyasasındaki ana belirleyici olması, bu protokolün Amerikan yazılımlarında standart kabul edilmesine neden olmuştur.

İnternet’in atası sayılabilecek ARPANet bu nedenle Tcp ip ile doğdu. Internet kullanımının büyük bir hızla artması ile birlikte, Tcp ip OSI üzerinde bir üstünlük kurmuş oldu.

Tcp ip katmanları

1. Uygulama Katmanı(Application Layer): Farklı sunucular üzerindeki süreç ve uygulamalar arasında olan iletişimi sağlar.

2. Taşıma Katmanı(Host to host or Transport Layer): Noktadan noktaya veri akışını sağlar.

3. İnternet Katmanı : Router lar ile birbirine bağlanmış ağlar boyunca verinin kaynaktan hedefe yönlendirilmesini sağlar.

4. Ağ Erişim Katmanı : Uç sistem ile alt ağ arasındaki lojik arabirime ilişkin katmandır.

5. Fiziksel Katman : İletişim ortamının karakteristik özelliklerini,sinyalleşme hızını ve kodlama şemasını belirler.

Donanım katmanında çalışan tcp ip protokolüne örnekler

1. Arp

2. Rarp

İp katmanında çalışan tcp ip protokolüne örnekler

1. Icmp

2. Rip

3. Ospf

4. Igmp

5. Dhcp

Taşıma katmanında çalışan tcp ip protokolüne örnekler

1. Udp

2. Tcp

Uygulama  katmanında çalışan tcp ip protokolüne örnekler

1. Dns

2. Http

3. Https

4. Pop3

5. Smtp

6. Ftp

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç