Tapir nedir?

Memelilerden, ağır vücutlu, kısa bacaklı bir hayvandır. Asya ve Amerika'nın sıcak kesimlerinde yaşar. Asya'da yaşayanlar Amerika'dakilerden daha büyük yapılıdır. Bu hayvanın bir özelliği de burnunun kısa bir hortum şeklinde uzamış olmasıdır.

Tapirler sürüler halinde yaşar, iyi yüzer, daha çok geceleri dolaşır ve ot yiyerek beslenirler. Ağır vücutlu, uzun burunlu otçul bir memelidir. Burun ucu hareketli kısa bir hortumla sonlanır. 180-360 kg’lık türleri vardır. Ömrü: 30 yıl kadar. Çeşitleri: Hint tapiri (T.indicus), Amerika tapiri (T.terrestiris), Dağ tapiri (T.pinchacus) iyi bilinen türleridir.

Tekparmaklılar takımından, iri gövdeli, otla beslenen bir memeli. Burnu uzun olup, ucu filinkine benzeyen hareketli kısa bir hortumla biter. Ön ayaklarında dört ve arka ayaklarında üç parmak vardır. Derisi esmer ve kalındır. Üzerinde hemen hemen hiç tüy yoktur. Kuyruğu kısadır. Amerika’da üç, Asya’da bir türü halen yaşamaktadır. En irisi ağırlığı 360 kg’a varan Hint tapiridir.

tapir

Hörgüçlüdür. Boynu yelesizdir. Bataklık ormanlarda yaşar. Hortumuyla nehir kenarlarında ve sığ sularda büyüyen bitkileri ve kökleri kopararak yer. Geviş getirmez. Tapir mülayim tabiatlı ve ehlileşmesi mümkün bir hayvandır. Geceleri aktiftir. Sonu bir dere veya göle ulaşan patikalarda uyuklar. Görme kabiliyeti güçlü olmadığı halde koku ve işitme duyuları güçlüdür.

Günün çoğunu yıkanarak veya çamur içinde yuvarlanarak geçirir. Gece sürüler halinde ormana fazla açılmadan otlamaya çıkarlar. Kalın derisinden başka koruyucu bir silahı yoktur. En büyük düşmanı kaplandır. Pusuya yatarak arkadan saldırır. Sudayken de saldırıya uğradıkları olur.

Tapirlerin en küçüğü Güney Amerika’da yaşayan Brezilya tapiridir. 180 kg ağırlıktadır. Tapirlerin gebelik süresi 13 ay (400 gün) kadardır. Genellikle tek yavru doğururlar. Yavruların vücudu enine beyaz çizgilidir. Bir yıl içinde çizgiler kaybolur. Tapirin derisinden kaliteli kırbaç ve koşum kayışları yapılır. Çevre tarlalara bazen büyük ziyanlar verirler. Yüksek bölgelerde yaşayan dağ tapirlerinin vücudu tüylüdür. Esaret hayatında 30 yıl kadar yaşarlar. Etleri, derileri ve tarlalara ziyanlarından dolayı avlanırlar.

Sözlükte "tapir" ne demek?

1. Tapirgillerden, bir türü asya ve afrika'nın tropikal bölgelerinde yaşayan, iki metre uzunluğunda, kısa hortumlu bir hayvan türü. (tapirus).

Tapir kelimesinin ingilizcesi

n. any of several large hoofed mammals that resemble swine (native to tropical America, the Malay Peninsula and Sumatra)
n. tapir, hoofed mammal akin to swine
n. tapir, any of several large hoofed mammals that resemble swine (native to tropical America, the Malay Peninsula and Sumatra)
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç