Tao nedir?

Tao kelime anlamı olarak yol, akan su anlamlarına gelir. Eski Çin felsefesine göre, kainatın birliğini sağlayan düzen ilkesidir. Evrenin düzeni kozmostaki harmoni ve kaosun yani sürekli değişimin birleşiminden oluşur. Bu paradoksal ilişkilere Tao’da sıkça rastlanır.

Tao Te Ching simgesel ve sezgisel paradokslar yoluyla, kozmostaki harmoniyi algılamaya engel olan kategorik düşünce tarzı yerine, karşıtlıkları aynı anda kabul edebilecek bir sezgiyi ve bütünleştirici olan mantığı koyar.

Hem o, hem bu paradoksal mantığı nedeniyle günümüz modern fiziğinin kuantum teorisiyle birebir örtüşür. Tao Te Ching, akan, değişen, devirlere bağlı gerçekler arasında harmoniyi sağlamayı ve altın orta yolu bulmayı amaçlar. Bunun için her türlü aşırılık, ego, tutkular, sapkınlıklar yok edilmelidir.

Taoizm (Taoculuk) Nedir?

Taoizm MÖ 6. yüzyılda Lao Tse tarafından kurulmuştur. Bu görüşe göre her şey Tao'dur. Tao'dan akar, Tao'ya döner. Bu anlayışa göre Tao evrendeki düzendir. Tao kendiliğinden var olmuştur. Betimlenemez, nesnesiz, cisimsiz, sonlu ve sonsuz olan akıldır.

Bütün bu özellikler varlığı yokluğa götüreceğinden Tao yokluk demektir. Varlığı yokluğa indirgediği için bu görüş de bir tür nihilizm olarak görülür. Taoizm (Daoizm ya da Taoculuk olarak da anılır), İki ayrı kelimenin Türkçedeki karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Daojiao Çin kültüründe bir dine işaret ederken, Daojia ise bir felsefe, düşünce okulunu anlatır. Ancak ikisi de kaynağını Laozi'nın eseri Tao Te Ching'den almaktadır. Düşünce okulu olarak Taoizm'in kurucusu Laozi'nın ardından Zhuangzi da bu akımın en önemli temsilcisidir.

Konfiçyüs ve Lao Tsu nedir?

M.Ö. 500’lerde Çin’de doğan Tao Te Ching bilgelik yolu, şimdiye kadarki en kapsamlı ve en yalın ontolojik öğretidir. O kadar ki, felsefi tanımların ötesinde, kendini öğreti olarak tanıtmaktan bile kaçınır. Tao Te Ching varlığın ne olduğunu anlamaya yönelik, içe dönük bir düşüncedir ve görünen nesne, olay ve olguların ardındaki hakikate odaklanır.

Bu anlamda, Batı’nın ve oryantalizmin ona giydirmeye çalıştığı mistisizm kalıbına uygun değildir. Mistik ögeleri olmayan Tao Te Ching’in amacı daha yüksek kalitede bir yaşam, kozmosla bütünleşme, kozmik insan olma deneyimi, insanın kendi varlığıyla, varlığının özündeki kozmik ve armoniyle bütünleşmesi, bilgeliğe ulaşma arzusu ve yolu olarak özetlenebilir.

Tao'da yol/süreç

Tao demek yol demektir, ‘Yolda da en önemli şey eylemin kendisidir’. Tao bu nedenle eylemin kendisiyle yani yaşamla ve yaşamın her hali ile bütünleşmeyi savunur; O’nun hakkındaki düşüncelerle o’nu görmeyi değil, Tao’ya yani “yol”a girmeyi ; bilgi, birikim ve beceri yanında sezgiyi doğru kullanmayı önerir.

Ne iş yaparsan yap yaptığın işle bir olmak, ona sezgisel yaklaşmak gerekir. Tao, aydınlanmayı “kendini bilme”,bilgeliği ise “başkalarını bilme” olarak tanımlar. Varlıksal, bilgece sezgi kişiyi kendini bilmeye, sanatsal sezgi de üretime götürür.

Tao’da hiçlik

Tüm varoluş hiçlikten çıkmıştır. Taocular buna nihai kaynak Wu Chi adını vermişlerdir. Kabalacılar ona Ayn hiçbir şey ya da ein soph sınırsız/sonsuz derler. O bilinmeyendir. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Zaman yoktu, mekan yoktu. Yukarı ve aşağı, doğu ve batı yoktu.

İyi ya da kötü, yaşam ya da ölüm yoktu. Erkek ya da kadın, pozitif ya da negatif yoktu. Yüksek ya da alçak yoktu, gökyüzü ya da yeryüzü yoktu. O Tao’nun ötesindedir çünkü Tao söylenebilen bir sözcüktür. O, Wu Chi ve Kabala’daki Aein’de ötesindedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç