Tantra nedir?

Tantra; Sürekliliği  işaret bir dokuma anlamına gelmektedir. Hinduizm'in aktif dişil Tanrıça formu olan Şakti'ye bağlı bir koludur.

Tantra kelimesi iki sözcüğe bölünebilir: Tan ve Tra.

Tan sözcüğü "genişletmek" manasını taşıyan Tanoti kelimesinin köküdür.

Tra sözcüğü ise "özgürleştirmek" anlamına gelen Trayate kelimesinin köküdür. Böylece Tantra sözcüğü fazla seçenek sunarak özgürleştiren yöntem demektir.

Batılı ülkelerde ve batılı eğitimden geçmiş doğulularda Tantra büyük ölçüde cinsellikle ilişkilendirilmesine rağmen Tantra'da cinsellik son derece sıkı şartlara bağlı, Tantra'nın belirli bir kolunda uygulanan ve diğer tüm pratiklerle birlikte düşünülmesi gereken ritüelistik bir uygulamadır:

Guru-çisya geleneğinden yoksun ve yaygınlaştırılan yanlış bilgiyle ayartılan belli kişiler Kuladharma'nın doğasını kendi akıllarına göre hayal ederler. Eğer yalnızca içki içmekle insanlar aydınlanmaya ulaşabilselerde tüm içki bağımlıları mükemmelliğe ulaşırlardı. Eğer yalnızca et yemekle yüksek makamlara varılabilseydi dünyadaki tüm etçiller fazilet sahibi olurlardı. Eğer kurtuluş şakti ile cinsel ilişkiyle kazanılsaydı tüm yaratıklar dişileriyle ilişkileriyle kurtulurlardı.

Veda edebiyatında ete, uyuşturucuya, alkole ve kadınlara düşkün olan cahil kişilere Tantra uygulamaları önerilir. Bu tür insanlar için 64 Tantra kitabı mevcuttur. Maddi zevklere düşkün, iradesi zayıf, zekası gelişmemiş ve bu nedenlerle de Yoga uygulayamayan kişilere Tantra yöntemi tavsiye edilmektedir.

Tantra ete, uyuşturucuya, alkole ve kadınlara düşkün olan kişileri bu kötü alışkanlıklardan kurtarmak için kullanılan kadim bir yöntemdir. Bazı kişiler Tantra sözcüğüne Yoga kelimesi ekleyerek bir "tantra yoga" dalının mevcut olduğunu söyler. Bu yanlış bir spekülasyondur.

Günümüzde "tantra" tarikatlarının çok kötü bir ünü vardır, çünkü bu tarikatların liderleri geliştirdikleri yetenekleri bayağı amaçlar için kötüye kullanmakta, insanların beynini yıkamakta ve istismar etmektedir.

Hindu Tantra

Tantra'nın felsefesi 92 Şruti, Tantralar kolleksiyonu üzerinde temellenmektedir. Vaişnava, Şaiva, Ganapatya ve Şakta formlarında Tantra bulunmaktadır.

Tantrik gelenek veya Tantrika Parampara Vedik gelenek (Vaidika Parampara) ile paralel veya iç içe geçmiş görülebilir. Swami Nikhilananda Tantrik düşüncenin sadece Vedalarladeğil aynı zamanda Upanişadlarla, Puranalarla ve Yoga ile de yakın bağlantısı bulunduğunu ifade etmiştir. Örneğin, Şakta Tantra'nın temel metinlerinden olan Tripura Rahasya'da "Bu metin Vedalar, Puranalar ve diğer kutsal metinlerdeki öğretilerin özetlenmesiyle oluşturulmuştur" denilmektedir.

Batılı ünlü Tantra araştırmacısı Arthur Avalon, Mahanirvana Tantra adlı eserinin girişinde Hinduizm'in ortodoks yollarından biri olan Tantra'nın Kali çağı insanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yürürlüğe konulan Vaidika Karmakanda'nın bir gelişimi olduğu belirtilmekte ve Şiva'nın "Kali çağı insanlarının, enerjiden yoksun ve yaşamak için yedikleri yiyeceklere bağlı insanların yararlanması için, ey kutlu kişi, Kaula öğretisi verildi" dediği aktarılmaktadır.

Abd'de tantra

Tantra özellikle ABD'de öylesine popülerleştirilmiştir ki bazı yazarlar "Amerikan Tantra" diye bir olgu ve hatta ticari bir markanın varlığına işaret etmektedirler. Bu terim Tantra'nın videolar, kitaplar, workshoplar ile ticari bir girişim haline geldiğini göstermektedir. Tantra'nın Batı'da algılandığından farklı olarak küçük bir grubu tarafından Maituna'nın (cinsel ayinler) yapıldığı ve çoğunlukla bu ayinin psikolojik bir sembolizmle gerçekleştirildiği de söylenmektedir.

Tantra yoga ile ilişkisi

Yoga Sistemi’nin Tantra ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu kişiler "tantra yogayı" utanmadan "seks yogası" da olarak adlandırmakta ve bu konuda kitaplar bile yazmaktadır. Bu cahil kişiler bu kitaplarda Yoga adı altında insanlara bir ritüel şeklinde grup seks yapmayı da önermektedir. Bütün bunların Yoga Sistemi’yle hiçbir ilgisi yoktur.

Tantra tarikatı

Tantra, Şivaizm dininin en çok bilinen tarikatıdır. Tantra bir dini tarikattır ve bütün dinlerde olduğu gibi Tantra da bünyesinde Yoga çalışmalarını barındırmaktadır. Bazen "tantra yoga" kelimesi kullanılmaktadır ama Tantra yöntemi Yoga çalışmalarını içerse bile Orijinal Yoga Sistemi’nden çok uzaktır, çünkü Tantra eninde sonunda bir dindir ve Tanrı Şiva’ya tapınma yöntemidir.

Tantra dininin kolları

1. Vama Marga

2. Dakşina Marga

Vama Marga

Vama Marga, uyuyan enerjiyi uyandırmak için cinsel çiftleşme törenleri düzenleyen sol yol tarikatıdır. Günümüzde en çok ilgi çeken ve genelde "tantra" olarak bilinen Vama Marga tarikatıdır, çünkü günümüzün insanı cinselliğe çok düşkündür. Bazı kişiler Vama Marga tarikatının uygulamalarını "seks yogası" olarak adlandırmaktadır, oysa aslında bu uygulamalarının gerçek Yoga Sistemi’yle hiçbir ilgisi yoktur. Yoga Sistemi’nden bir şeyleri alıp kendi kafasına göre uygulamak Yoga yapmak demek değildir.

Vama Marga tarikatının ikinci inancına göre, kadınla erkek arasındaki cinsel çiftleşme aracılığıyla Kundalini enerjisi uyandırılabilir. Bu amaca ulaşmak için tarikatın aşramında yaşayan çiftler sürekli partnerlerini değiştirerek çiftleşmektedir. Ara sıra törensel toplu çiftleşme programları da düzenlenmektedir. Bu çiftleşmeler tarikatın lideri yönetiminde her gün defalarca törenler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu törensel çiftleşmelerin Kundalini enerjisini uyandırdığına inanılmaktadır. Gerçek şu ki, cinsel beraberlik Muladhara ve Svadhisthana (birinci ve ikinci) enerji merkezlerini aktifleştirse bile Kundalini enerjisini uyandıramaz.

Dakşina marga

Dakşina Marga, cinsel çiftleşme törenleri uygulamayan sağ yol tarikatıdır.

Tantra ana okulları

1. Samaja Tantra

2. Mişra Tantra

3. Kaula Tantra

Samaja tantra

"Sağ-el yolu" da denilen bu okulda uygulayıcı Sahasrara çakra üzerine meditasyon yapar ve çakralar, nadiler ve prana hakkında bilgi edinir. Tantra'ya yeni bir yorum ve uygulama Shrii Shrii Anandamurti tarafından geliştirilmiştir.

Mişra tantra

Anahata çakranın açılması amacıyla meditasyon ve fiziksel uygulamalarda bulunulur.

Kaula tantra

"Sol-el yolu" da denilen bu okulda öğrenci Kundalini üzerine meditasyon yapar ve Muladhara çakrayı açmak için bazı uygulamalar gerçekleştirir. Swami Rama'ya göre Kaula Tantra yolunun pratikleri öğrenci veya yolun başında bulunan kimse tarafından genellikle zarar verecek şekilde aşırı kullanılmaktadır.

Dış bağlantılar

Yoga Akademisi

Wikipedia'da Tantra

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç