Tambur nedir?

Türk musikisinde mızrapla çalınan sazların en güzellerindendir. Uzun bir sap ve tekneden ibaret olup, 4 çift tellidir. Uzunluğu 135 sm.'dir.

Tamburun dik tutularak, keman gibi yay ile çalınan şekli de vardır ki buna «yaylı tambur» denir. Klasik Türk musikisinin en Önemli sazlarından olan tambur, Doğu'da pek eskiden beri bilinir ve Doğu musikisinde ilkel tambur şekilleri kullanılırdı.

Gövdesinin çapı ortalama olarak 35 cm’ tir. Yaylı çalgılarda kullanılan rezonans tahtası, tanburda ahenk tahtası adı ile kullanılmaktadır. Tanburun sapı oldukça uzun olduğu için, erik ve gürgen gibi sert ağaçlar kullanılır. Ortalama olarak 108 ile 112 cm arasında bir sap uzunluğu olduğu için sapın oynama riskinin en aza indirilmesi için bu sert ağaçlar tercih edilmektedir.

Tanburun klavye kısmı, Türk Müziğinde bulunan 24 aralıklı sistemine uygun olarak dizayn edilmiştir ve 48 perdesi bulunmaktadır. Yedi telli olarak kullanılan tanbur, 3 oktavlık bir ses aralığına sahiptir. Mızraplı bir çalgı olarak kullanılan tanburu, aynı zamanda çellist olan Tanburi Cemil Bey yaylı tanbur biçiminde ilk kullanan ve müziğimize kazandıran kişidir. Tanburun tarihsel süreci incelendiğinde; Arapça tunbur kelimesinden, dilimize tanbur olarak geçmiştir. Tanbur çalan kişilere tanburi adı verilir.

Tanburun tarihinin, MÖ 2000’ li yıllara kadar dayandığı bilinmektedir. Uygur Türklerinde ve Sümerlerde bu çalgının kalıntılarına rastlanmıştır. Sümerlilerin tanburu, yay anlamındaki pan ve tur kelimelerinin birleşiminden pantur olarak adlandırdıkları bilinmektedir. Türk Sanat Müziğinin en önemli sazlarından biri olan tanburun, kemençe, ney gibi çalgılarla uyumu oldukça güzel duyulmaktadır. Derin ve içten bir sese sahip olan çalgının, Tanburi İshak, Tanburi Cemil Bey, Ercüment Batanay gibi pek çok virtüözü bulunmaktadır.

Tambur (Makina)

Tambur lastik imalat makinalarında elde edilen bileşik ve yan mamullerin üst üste sarıldığı ve ham lastiğin (yeşil lastik) elde edildiği makinalardır. Tambur'un üzerine sarılan lastik katları tambura gelinceye kadar bir dizi işlem ve makinalardan geçer. Tambur'un çalışmasını ve yapılacak işlemleri anlayabilmek için bu lastik katlarının imalat aşamalarını öğrenmek gereklidir.

Sözlükte "tambur" ne demek?

1. Klasik türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay ya da mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç