TÜFE nedir?

Tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen endekstir. TÜFE'nın açılımı Tüketici Fiyatları Endeksi'dir.

TÜFE belirli bir dönemde satın alınan ürün ya da hizmetin fiyatının başka bir dönemde olan fiyatıyla karşılaştırma yapabilmemizi sağlayan bir ölçme yöntemidir. Bu yüzden TÜFE tüketici tarafındaki yıllık fiyat değişim olan enflasyonu ölçmek için kullanılır.

Kullanılan tüm mal ve hizmetleri kapsayan Tüfe, enflasyonu ölçmek için kullanılır. Tüfe verileri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanıyor ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden biri olarak sayılıyor.

TÜFE nasıl hesaplanır?

Tüketici Fiyatları Endeksi istatistikteki "index sayılar" adı verilen yöntem ile hesaplanır. TÜFE hesaplanırken ilk olarak, ülke genelini temsil eden bir örneklem grup oluşturulur. Daha sonra ise bu grupların farklı ürün ve hixmetlere ne oranlarda harcama yaptıkları hesaplanır. Bu hesaplamadan çıkan sonuca göre harcama gruplarına endeks içerisinde farklı katsayılar verilerek bir toplam oluşturulur.

Böylelikle toplumun her kesiminin tükettiği ürün ve hizmetlerle ilgili doğru bir genel hesaplama yapılmış olunur. Aynı zamanlama ve ürünlerle yapılan bu sürekli araştırmalarla aylık bazda Tüketici Fiyatları Endeksi oluşturulmuş olunur. Bu hesaplamaya göre TÜFE'nin hesaplanmaya başlandığı ilk dönem baz dönem olarak seçilir. Genellikle TÜFE'ler yıldan yıla hesaplandığı için bu baz dönem bir sene olmaktadır.

Diyelim ki bu baz dönemde tüketicilerin aldığı ürünlerin fiyatları toplamı 1000TL olsun, bu değere 100 puan verilir. Bir sonraki dönemde aynı şekilde, aynı ürünlerle yapılan çalışmada aynı ürünlerin toplam fiyatı 1100 TL olursa TÜFE baz puan değeri 110 olacaktır. Bu şu anlama gelmektedir. Aynı ürün grubunun değeri %10 artmıştır, yani geliri olan bir kişin satınalma gücü azalmıştır.

TEFE TÜFE arasındaki fark nedir?

Tefe Tüfe genellikle birbiri ile karıştırılır. Peki Tefe Tüfe arasındaki fark ne? Bu 2 endeks enflasyonunun iki ayrı yüzünü gösterir. Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir. Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor.

Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor. Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir.

Sözlükte "tüfe" ne demek?

1. Dokuma tezgahlarında tarağı tutan ve mekik ipliklerini sıkıştırmaya yarayan araç.

Tüfe kelimesinin ingilizcesi

[tufar] v. swell, increase in volume, expand, inflate; increase in intensity or amount
n. tuff, tufa

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç