Sykp nedir?

Sykp; Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi anlamına gelerek bu partiyi anlatmak için kullanılan kısaltmadır. Partinin merkezi Ankara'dadır.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), işçi sınıfı ve bütün ezilenlerin komünist partisidir. Eş genel başkanlık sistemi uygulanır. Genel başkan "Prof. Dr. Nejla Kurul" ve "Tuncay Yılmaz" dır.

Sykp, Türkiye siyasi tarihinin en önemli halk ayaklanmalarından birisi olan Gezi Direnişi'nin içerisinde kurulmuştur.

Sykp'nin misyonu

İçinden geçtiğimiz tarihsel konjonktürde işçi sınıfı hareketinin ve sosyalist hareketin yeniden kuruluşunun bir zorunluluk haline geldiği bilinciyle davranır ve buna hizmet etmeyi kendisinin başlıca misyonu olarak görür.

Sykp ne zaman kurulmuştur?

Sykp,  24 Haziran 2013 tarihinde kurulmuştur.

Sykp'nin ideolojileri

1. Marksizm-Leninizm

2. Enternasyonalizm

Sykp'nin logosu ve anlamı

Partinin logosu 21. yüzyıl sosyalizmini simgeleyen üç renkli yıldızdır. Kızıl işçi sınıfını ve sınıf mücadelesini, yeşil doğayı ve ekolojik mücadeleyi, mor ise kadın kurtuluş mücadelesini simgeler.

Sykp'nin sloganları

Sosyalist Yeniden Kuruluşa Çağırıyoruz!

Fabrikalar, Tarlalar, Siyasi İktidar, Herşey Emeğin Olacak!

Sykp'nin amacı

Skyp'nin amacı; Kapitalist sömürü ve tahakkümün bütün biçimlerinin, bütün eşitsizliklerin, bütün hiyerarşik ve dışlayıcı toplumsal ilişkilerin tasfiye edildiği; işbölümünün aşıldığı bir komünist toplumdur. Kır/kent ve kafa/kol emeği çelişkisinin çözüldüğü, cinsler arasındaki egemenlik/ bağımlılık ilişkilerinin son bulduğu, bütün toplumsal ilişkilerin yanı sıra insan-doğa ilişkilerinin de sürdürülebilir bir ortaklaşa evrim ve ekolojik döngülerle uyumlu bir üretim ve tüketim perspektifi ile dönüştürüldüğü; burjuva özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı; “herkese emeğine göre” normunun geçerli olduğu bir evreyi takiben bayrağında “herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar” şiarı yazılı olan bir komünist toplumdur.

Sykp'nin yayın organları

1. Siyaset Gazetesi

2. Yaşayan Marksizm dergisi

3. Siyasihaber.org internet sayfası

Sykp'nin bileşenleri

Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi (TÖPG), İşçilerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Gelecek Parti Hareketi (SGPH) ve Sosyalist Birlik Hareketi (SBH) ile çok sayıda bireysel katılımcının oluşturduğu Syk, bir yılı aşkın zamandır programatik tartışmaları sürdürüyordu. Demokrasi İçin Birlik Hareketi (DBH) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) gibi oluşumlarda uzun yıllardır birlikte çalışma yürüten dört siyasi hareket, programatik tartışmaların, ortak siyasal faaliyetin ve örgütsel bütünleşmenin yeterli düzeye ulaşmasıyla birlikte, Sykp’nin kuruluşu öncesinde bağımsız siyasal varlıklarına son verdi.

Sykp'nin kuruc üyeleri

Partinin kurucuları arasında sosyalist harekette uzun yıllardır mücadele veren sol kamuoyunun yakından tanıdığı Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun adayı olarak seçimlere giren ve milletvekili seçilen Ertuğrul Kürkçü, Sevim Belli, Mahir Sayın, Kenan Kalyon, Şaziye Köse, Mustafa Kemal Kaçaroğlu, Tülay Hatimoğulları, Halit Elçi, Hikmet Sarıoğlu, Talat Oruç, Fahriye Kotevoğlu, Ahmet Saymadi, Eser Çapar, Tarık Oruç, Emine Ortakaya, Barış Akpolat, Muhsin Dalfidan, Elmas Çınar, Reha Keskin, Kadir Akın, Erdal Kara, Gülseren Pusatlıoğlu, Mustafa Kahya, Mehmet Yücel, Mehmet Saltoğlu, Ahmet Kaya,Mehmet Ali Karabekmez, İlhan Cüre gibi isimler de yer alıyor.

Dış bağlantılar

Sykp Resmi İnternet Sayfası

Sykp Parti Tüzüğü

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç