Sydv nedir?

Sydv kısaltması "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı" kelimelerini baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Sydv bir vakıftır.

Vakıf; Bir kişinin, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yarar­lanması için malını ya da parasını ya da mülkünün bağışlaya­rak oluşturmuş olduğu kuruluştur.

Sydv'nin organları

Sydv'nin karar organı “Vakıf mütevelli heyetidir.

Mütevelli heyetleri, doğal üyeler ile seçilen üyelerden oluşurlar.

Mütevelli heyetlerinin başkanları il merkezlerinde vali, ilçe merkezlerinde ise kaymakamlardır.

Sydv nerelerde bulunur?

Sydv il ve ilçelerde bulunmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu nedir?

Sydv'ler tarafından uyulmak üzere konulan kanuna "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" adı verilir.

Sydv'nin amacı nedir?

1. Fakru zaruret içinde bulunanlara yardım etmek,

2. Muhtaç durumda bulunanlara yardım etmek,

3. Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek,

4. Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak,

5. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek,

6. Her türlü acil durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde Kanun ile sağlanacak haklardan yararlandırmak.

Sydv gelirleri nerden sağlanmaktadır?

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılacak miktardan,

2. İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirlerden,

3. Her nevi fitre, zekat, kurban derileri ve bağırsak yardımlarından,

4. Diğer gelirlerden sağlanır.

Sydv'nin görev ve yetkileri

1. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaçlarını gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak için gerekli idari ve mali tedbirleri almakç

2. Fonun gelirlerini zamanında toplamak, toplanan gelirlerin yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara göre kullanılmasını sağlamak.

3. Vakıfların harcamalarını, ve işlemlerini araştırmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak, vakıfların çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım programlarının kriterlerini belirlemek.

4. Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak araştırma ve etüt yapmak, proje hazırlamak ve uygulamak, bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden, sivil toplum örgütlerinden destek almak, ortak projeler hazırlamak, gerektiğinde bunlarla sözleşmeler yapmak, hazırlanan projelere destek vermek, bu kurum ve kuruluşlardan proje uygulama, denetleme, danışmanlık ve değerlendirme konularında hizmet satın almak.

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Sydv hizmet birimleri

1. Genel Müdür

2. Genel Müdür Yardımcısı

3. Ana hizmet birimleri

4. Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı

5. Yardımlar Dairesi Başkanlığı

6. Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

7. İstatistik, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

8. Hukuk Müşavirliği

9. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

10. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sydv'de çalışmak için gerekli nitelikler

1. En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak,

2. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

3. Bilgisayar sertifikası sahibi olmak,

4. İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak...

5. Ek olarak yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek gibi özel şartlar da aranabilmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç