Sözlükte "stok" ne demek?

1. Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif; satılmamış, istif edilmiş mal, depolanmış mal.
2. Bir sanayi dalında yararlanılan ham, işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddelerin tümü.
3. Bir gereksinmeyi karşılayacak maddeden çok miktarda yığma, istif.

Stok kelimesinin ingilizcesi

[Stok] n. stick, cane, baton
v. catch
adj. stock
Köken: İngilizce

Stok ne demek? (Ekonomi)

(Inventory) Bir firmanın ortaya çıkabilecek ani ihtiyaçları karşılamak ve üretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlamak amacıyla her an el altında bulundurduğu mamul mal, ham madde ve ara malları miktarı. Bir imalatçı firma, stokta yalnız imal ettiği ve satışa hazır durumdaki malları değil, üretim ve dağıtım için gerekli olan çeşitli malzemeler, ham maddeler, araç - gereç, v.s. de bulundurur. Stok bulundurmak pahalı bir yatırım şeklidir. Çünkü firma her şeyden önce’ nakit sermayesini bu stoklara bağlamış olur. Bazan satışlarda öngörülmeyen düşüşler dolayısıyla stoklarda aşın birikmeler ortaya çıkabilir. Bu durumda stoklardaki aşırı birikme önleninceye kadar üretim yavaşlatılır veya yeni satmalımlar durdurulur. Stok tutmanın maliyetini en aza indirebilmek için firmalar, ileri işletmecilik tekniklerini kullanarak tutmaları gereken minimum stok düzeyini belirlemeye çalışırlar. Ham madde teminindeki güçlükler ve piyasadaki belirsizlikler işletmeleri normalden yüksek hacimlerde stok bulundurmaya zorlayabilir. Bu ise üretim maliyetini yükselten nedenlerden birisidir. özet olarak, stok bulundurma gereklerini şu şekilde belirtebiliriz : (a) Üretim faaliyetleri süreklilik gösterir. Ham madde ve malzeme teslimleri ise aralıklarla yapılır. Dolayısıyla ham madde stokları üretimin sürekliliği için bir zorunluluk olarak ortaya çıkar, (b) Nihai mal teslimleri de kesikli aralıklarla yapılır. Üretim ise, belirtildiği gibi, sürekli bir faaliyettir. O nedenle mamul mal stokları malların şevkinden önce birikime olanak sağlar (c) Üretimi belirli bir hızla sürdürmenin bazı yarar ve zorunlulukları vardır. Satışlar ve mal sevkiyatı ise dalgalanmalar gösterebilir. Dolayısıyla stoklar üretimde istikrar sağlayıcı etkide bulunur, (d) Talebi tam doğru şekilde tahmin etmek çoğu kez olanaksızdır. Her an beklenmedik talep artışları ile karşılaşılabilir. Bu ise stok bulundurarak hazırlıklı olmayı gerektirir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç