Step nedir?

İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz başlarında kuruyan küçük boylu ot topluluğuna step (bozkır) denir.

Bozkır bitki örtüsü içinde geven , deve dikeni, gelincik, çoban yastığı gibi bitkiler yer almaktadır. Yağışların daha az mevsimler arasındaki sıcaklık farklarının daha fazla olduğu alanlar ot formasyonunun geliştiği sahalardır. Steplerin bir kısmı doğal olurken bir kısmı da ormanların insanlar tarafından tahribi sonucu ortaya çıkmıştır.

İç Anadolunun orta bölümü (Konya ve Ereğli havzaları, Tuz gölü çevreleri) asıl step sahasıdır. Step formasyonunun gelişme gösterdiği bu bölümde yağışlar 250 mm. altına düşer.
Bu sahada görülen bitkiler kendilerini kurak şartlara son derece adapte etmişler ve keçe gibi tüylü dikenli, az yapraklıdırlar.

step

Kıtaların iç bölgelerinde yağış miktarı 500-300 mm'ye düştüğü zaman ormanlar yerini otsu bitkilere ve çalılara bırakır. Step kuşağı denen bu bölgelerde görece kurak, ama çok sıcak olmayan yazları çok soğuk kışlar izler. Doğu Avrupa'nın güneyinden Asya'nın içlerine doğru uzanan step kuşağı Kuzey Amerika'nın ortabatısında prairie, Güney Amerika'da pampa adıyla anılır.

Kuraklığın süresine göre buralarda birkaç santimetre yüksekliğindeki otlardan, soğanlı ve yumrulu bitkilere kadar değişen bitki türleri yetişir. İçinde yetişen bitki türlerine göre adlar alan bu alanlarda günümüzde daha çok buğday tarımı yapılır. Bu step kuşağından sonra iç bölgelerdeki çöller başlar. Bazı tahıllar steplerde yabanıl olarak yetişen otsu bitkilerden geliştirilmiştir.

Bu nedenle daha önce step bölgelerini kaplayan kara topraklı zeminler tahıl tarımına çok uygundur. Avrupa ve Asya'nın steplerinde, aralarında yırtıcı kuşların, sayga antiloplarının, yabanıl eşeklerin de bulunduğu çok sayıda hayvan yaşar. Kuzey Amerika'daki prairie'lerin tipik hayvanları bizonlar, keçiler, çıngıraklı yılanlar ve bir tür kemirgen olan çayır marmotlarıdır.

Güney Amerika'da vikunya, guanako ve lamalar yaşar; bu hayvanlar Patagonya'nın soğuk steplerinden Arjantin pampalar'ına kadar uzanan geniş bir alana yayılmıştır. Step bölgelerinin hayvanları tıpkı savan hayvanları gibi, çok iyi görme ve koku alma duyularına sahiptir. Bunlar da çoğunlukla koşan ve sürüler oluşturmaya yatkın hayvanlardır. Büyük sürülere yalnızca Afrika savanlarında rastlanır.

Kuzey Amerika'nın bizonları ile Asya'nın atları artık sürüler halinde yaşamamaktadır. Afrika'da ise çeşitli uluslar arası korumacılık örgütleri bu sürülerin kendileri için ayrılan bölgelerde rahatsız edilmeden yaşamalarını sağlamaya çalışmaktadır. Bunların en ünlü örneklerden biri Tanzanya'daki Ngorongoro Krateri Koruma Alanı'dır.

Özellikleri

• Yazlar ısısı yüksek ve kurak, kışlar ilgisiz ve kar yağışlı geçer.
• En ısısı yüksek ay ortalaması 20-25 °C dir. En ilgisiz ay ortalaması da 0- (-2) °C dir.
• En çok yağış ilkbaharda, asgari yağış yazın düşer.
• İlkbaharda görülen yağışlar genel itibariyle konveksiyon (Kırkikindi) yağışı şeklindedir.
• Senelik yağış ölçüsü 250-350 mm civarındadır.
• Bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz başlarında kuruyan ufak boylu ot topluluğudur. Bunun Için step (bozkır) bitki örtüsü denir. Bozkır bitki örtüsü içerisinde geven, deve dikeni, gelincik, çoban yastığı bunun için benzer bitkiler yer almaktadır.

Sözlükte "step" ne demek?

1. Bozkır.

Cümle içinde kullanımı

Steplerde akşam güzel ve korkunçtur.
- H. E. Adıvar

Step kelimesinin ingilizcesi

n. movement made by lifting the foot and setting it down in another place; distance covered by moving one foot ahead of the other; short distance; stair; stage in a process
v. move by lifting the foot and setting it down in another spot; walk; place the foot on, tread
pref. related to by the remarriage of a parent and not by blood
Köken: Rusça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç