Spor sosyolojisi nedir?

Sosyoloji, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre toplum bilimi olarak tanımlanmıştır. Daha geniş bir tanımla, toplum ve toplumla ilgili olgu ve olayları, toplumun yapısını, organizasyonunu, değişimini ve işleyişini bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak inceleyen bilim dalıdır. İnsan ilişkileri üzerinde duran ve bu ilişkilere bilimsellik katan bu alanın temel araştırma konusu toplumdur.

Spor sosyolojisi ise benzer bir yaklaşımla sporun kendisidir ve spor içindeki durumu değerlendirir. Spor sosyolojisinin ilgi alanları kültür, serbest zaman, eğitim, ekonomik hayat, politika, üretim, yarışma, profesyonelleşme, ırkçılık, spor tesisleri, donanımlar,şehirleşmenin spora etkileri, organizasyonlar, endüstri dünyası gibi sosyal konulardır. Spor sosyolojisi bu alanlardaki problemleri tanımlar ve çözüm üretmeye çalışır.

Yalnızca spor yapanlarda değil izleyici kitleleri arasında da önemli bir sohbet ve muhabbet konusu oluşturan spor, önceleri kişisel bir olgu olarak başlamış, daha sonra toplumsal bir nitelik kazanarak daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır.

Sosyalleşmenin en önemli belirtisi rol öğrenmektir. Spor bireyi sosyalleştirirken iyi öğrenci, iyi vatandaş, iyi arkadaş, sorumluluk sahibi komşu, birlikte çalışma gibi rolleri öğrenmesini sağlar.

Sporun popülerliği cinsiyet, dil, din, ırk, sosyal sınıf, yaş vb. ayrımı yapmamasından kaynaklanır. Bu çekici yönüyle gerilim ve çatışmayı önleyerek insanlar arasında iletişimi sağlar. Bu şekilde insanları bir ailenin, bir şehrin veya bir milletin takımı haline getirecek güce sahiptir.

Spor, dünyanın her tarafından milyonlarca insanı tribünler ve ekranların karşısına toplayan ender faaliyetlerden biridir.

Spor sosyolojisinin genel konuları

1. Toplum ve spor,

2. Eğitim ve spor,

3. Kültür ve spor,

4. Aile ve spor,

5. Sosyalleşme ve spor,

6. Sosyal değişim ve spor,

7. Serbest zaman ve spor,

8. Engelliler ve spor,

9. Kitle iletişim araçları ve spor,

10. Sosyal problemler ve spordur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç