Sözlükte "soyutlama" ne demek?

1. Bir nesnenin özelliklerinden ya da özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma.

Soyutlama kelimesinin ingilizcesi

n. abstraction

Soyutlama nedir? (Felsefe)

Bilgi edinme sürecinde, duyumsal bilgiden rasyonel bilgiye geçişteki en önemli uğrak ve bu sürecin sonucu.

Soyutlama, bir dizi analitik düşünme edimleri içinde, somut nesnenin bazı ayırdedici ve belirgin özelliklerinin ve ilişkilerinin gözden uzak tutularak, diğer bazı özelliklerinin ve ilişkilerinin asli sayılıp ön plana alınmasıdır. Soyutlamaya ulaşma süreci sonunda, nesnelerin ve fenomenlerin temel yanlarım, karakterlerini, ayır edici ve belirgin özelliklerini dile getiren kavramlar oluşturulur. Nesnel gerçek, birbirinden kopma tek tek nesnelerin bir birikimi değil, içinde nesnel evrensel bağlanıldıkların var olduğu bir çeşitlilik olduğu için, soyutlama faaliyeti yürütmenin nesnel bir temeli vardır. Doğru soyutlamalar, yani nesnel bir içeriği olan, nesnel nesnelerin ve süreçlerin en temel yanlarım yansıtan soyutlamalar, gerçeğin uzağında kalmayıp, doğru bilgi edinmenin önemli birer aracıdırlar. Soyutlama faaliyeti sürecinin sonunda ortaya çıkan kavramlar, her ne kadar duyumlarla kavranan somut nesnenin her türlü görünüş biçimini yansıtmazlarsa da, onu yine de yalın algıdan daha derin ve daha kapsamlı olarak yansıtırlar. «Somuttan soyuta yükselen düşünce, -yanlışlığa düşmezse- hakikatten uzaklaşmaz., tersine ona yaklaşır. Madde’ nin, doğa yasa’ sının soyutlamaları, değerin vb. soyutlamaları, tek sözcükle bütün bilimsel -doğru, ciddi, anlamlı- soyutlamalar, doğayı daha derin, daha doğru, daha eksiksiz yansıtırlar.» (Lenin) Bunun bir örneği, Marks’ın «Kapitalindeki mal analizidir. Marks, şu yada bu malın bir çok ayrıntısını bir yana bırakarak, malların hepsine özgü olan en belirleyici özellikleri analiz edip, bir yığın «somut mal» arasından, malın özünü ayır ederek açıklamıştır. Soyutlama faaliyeti süreci, somutun duyumlanan dış-görünüşünden hareketle, önce soyuta, oradan da somutun daha yüksek bir biçimine doğru ilerler. Bilgi edinme)bilgi, soyut ve somut.

Soyutlama Faaliyeti

İnsanın, bilgi edinme süreci içinde soyutlama elde etmeye yönelik zihinsel faaliyeti.

Soyutlama faaliyeti, bilgi edinilen nesnelerin belirli özelliklerinin ve ilişkilerinin genellikle bir kenara bırakılarak, nesnenin her türlüsünü ve her türlü özellikleri tümüyle kavrayabilen soyut kavramlar elde etme olanakları doğacak şekilde, bilgi edinilen nesnelerin, diğer özelliklerinin ve ilişkilerinin ön plana alınmasıdır. Soyut ve somut.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç