Sosyal hizmetler nedir?

Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda insanların yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım ederek, toplum içinde gereksinimlerini karşılamaları amacıyla eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümdeki eğitim: insan, toplum ve sosyal hizmet teori ve uygulamaları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal hizmetler uzmanları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal hizmetler uzmanları görev aldıkları ilgili kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Bunlar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar; suçlular, yoksullar, çözümünde bireylere mesleki bilgiler verir; sorunların bireysel ve toplumsal olarak önlenmesi ve çözümlenmesi için çalışırlar.

Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Programın Amacı:

Sosyal hizmetler programı sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Ülkemizde sosyal hizmet eğitimi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu tarafından verilmektedir. Verilen bu sosyal hizmet eğitimi ile mesleki formasyon kazandırma, temel bilgi, beceri ve değerlerinin aktarımının yanı sıra, sosyal hizmet uzmanlarına insan olarakta kendilerini tanıma ve geliştirme fırsatları verilir (Uluğtekin ve diğerleri, 2002, akt: Akçaoğlu ve diğerleri, 2004).

1983 yılında 24.05.1983 tarihli ve 2828 sayılı kanun ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumu kurulmuş ve o tarihte varolan tüm sosyal hizmet çalışmaları ve kuruluşları bu kurum altında toplanmıştır. Sosyal hizmet mesleğinin uygulanması açısından geniş bir yelpazeye sahip olan SHÇEK şu an Türkiye’de ki en geniş örgütlü sosyal hizmet kurumudur.

Bu bilgiler ışığında, bu araştırma ile, Türkiye’de sosyal hizmet mesleğinin bugün kü durumunu, mesleğin kurum ve kuruluşlarda uygulanabilirliğini, sosyal hizmet uzmanlarının işlevselliğini, Ankara’da SHÇEK’e bağlı sosyal hizmet kurumlarında çalışan sosyal hizmet uzmanları ile bu kurumlarda çalışan diğer meslek elemanlarının (Psikolog, Sosyolog ve Öğretmenler) sosyal hizmet mesleği ve uygulamalarına yönelik görüşlerini ortaya koymak araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Son zamanlarda sosyal hizmet mesleğine karşı geliştirilen önyargılar ve diğer meslek elemanları tarfından sosyal hizmet mesleğinin kabullenmesi aşamasında çeşitli tartışmaların yapılması ise problemin başka bir boytunu oluşturmaktadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç