Sosyal bilimler lisesi

Sosyal Bilimler Liseleri 2003 yılında, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmesi amacıyla kurulmuştur.

Şu an toplam sayısı 31'e ulaşmıştır. Bilindiği gibi Fen Liselerinde sayısal alanda başarılı öğrenciler eğitim-öğretim görmektedir. Mühendislik, mimarlık ve sağlık alanındaki birçok alanda eğitim görmek isteyen öğrenciler Fen Liselerini tercih etmektedir.

Sosyal Bilimler Lisesi'nde ise sözel alanlarda başarılı, ''sosyal zekası yüksek'' öğrencilerin eğitim-öğretim görmesi amaçlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak bireyleri yetiştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez, 2003 - 2004 Eğitim-Öğretim sezonunda İstanbul'da Sosyal Bilimler Lisesi açıldı. Daha sonra değişik illerde de Sosyal Bilimler Liseleri açılmıştır.

Bu okullar eğitim sitemimizde seçkin bir yer edinmiş ve yepyeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Sosyal Bilimler Liseleri kurulduğu günden günümüze giderek yaygınlaşmakta ve ülkemizin en seçkin, en çok tercih edilen okulları arasında yerini almıştır. Sosyal Bilimler Lisesinin kuruluş amacı sözel alanlarda başarılı,''sosyal zekası yüksek'' öğrencilerin eğitim-öğretim görmesidir. Bu lisenin kurulmasındaki amaçlardan biri de siyaset ve bürokrasiye de kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir.

Sosyal Bilimler Lisesi'nin amaçları

• Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
• Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.
• Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.
• Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.
• Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.
• Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.
• Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.

Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 104'ü, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 26'yı geçemez. İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Okullara, merkezi sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır.

Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir. Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liselerinde öğrenciler; Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler Alanlarında öğrenim görebilmektedirler.

Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.

Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS'yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

Eğitim

İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi bir sene hazırlık ve dört sene lise eğitimi olmak üzere toplamda beş senelik bir eğitim sezonuna sahiptir. Diğer liselerden farklı olarak Sosyal Bilimler Liseleri`nde sadece Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilgiler alanlarında eğitim verilmektedir ve söz konusu alanlar 10. sınıfın sonunda seçilebilmektedir. Ayrıca 9. sınıftan itibaren Osmanlı Türkçesi ve 11. ve 12. sınıflarda Yakın Çağ ve 20. Yüzyıl Tarihi, Ekonomi, İşletme, Psikoloji, İletişim Teknolojileri, Fen Bilimleri gibi beşer saatlik dersler, seçmeli olarak okutulmaktadır. 

Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesini, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesini, eğitim alt yapısının iyileştirilmesini, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkla iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden oluşan Bilim Danışma Grubu oluşturulmuştur.

Barınma

Okul pansiyonu, dörder kişilik banyolu 72 odadan müteşekkildir. Giriş katında yemekhane, bodrum katında mutfak, çamaşırhane ve ambarların bulunduğu binanın 1., 2., 3. ve 4. katları yatakhane olarak kullanılmaktadır. 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında hijyen amacıyla girişten itibaren koridor ve odaların halı ile kaplatılmıştır. Katlarda belletici ve nöbetçi öğretmen odaları, dinlenme, revir ve malzeme depoları bulunmaktadır. Her gün 24 saat öğrencilere çamaşır ve banyo ihtiyacı için sıcak su verilir.

Sosyal faaliyetler

Kalkış, yatış, yemek, dinlenme, etüt, sportif, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler zaman çizelgesine göre yapılır. Pansiyondaki birimlerin temizliği görevliler tarafından yapılır. Okulun ayrıca 800 kişilik bir konferans ve tiyatro salonu ile 1100 kişilik kapalı spor salonu vardır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç