SMM nedir?

TDK'ya göre mühendis; İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, Elektrik, Elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimselere verilen ünvandır.

SMM, "Serbest Müşavir Mühendis" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

SMM; Bürolarının tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrola, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu Elektrik-Elektronik-Kontrol-Biyomedikal mühendisliğine yönelik mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunan kişiye verilen isimdir.

Elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmetlerinden birini yada birkaçını Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescilini yaptırarak, ücreti karşılığında, kendi hesabına yada kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek-tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeri bir bağlantı içinde yapan elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisleri ile yüksek mühendislerine SMM denir.

SMM'ler SMM Hizmetlerini gerçekleştirirler. SMM yalnızca bağlantı içinde olduğu ve tam gün çalıştığı bir tek tescilli büro adına hizmet üretebilir. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası hükümleri uyarınca, serbest mühendislik hizmeti yapan mühendisler Odalarından serbest çalıştıklarına dair belge almak zorundadır.

SMM hizmetleri

SMM Belgesi sahibi Oda üyeleri ait oldukları meslek dallarının gerektirdiği mühendislik meslek alanlarında Oda mevzuatı çerçevesinde aşağıda belirtilen hizmetleri üretebilirler;

1. Etüd ve Yapılabilirlik Hizmetleri

2. Proje Hizmetleri

3. Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

4. İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenleme Hizmetleri

5. Mesleki Kontrollük Hizmetleri

6. Teknik Uygulama Sorumluluğu

7. Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri

8. Deneme İşletmesi, Kontrol ve Kabul Hizmetleri

9. İşletme ve Bakım Hizmetleri

10. Danışmanlık Hizmetleri (müşavirlik hizmetleri)

SMM Belgesi ve SMMH Belgesi Verilmesi

SMM Belgesi almak isteyen EMO üyelerinin, EMO‘ya kayıt ve tescilinin yapılması aşamasında;

1. EMO üyesi olması ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi,

2. EMO tarafından kısıtlanmamış olması,

3. EMO üyesinin ilgili kanuni ve idari düzenlemelere uygun bir adet renkli vesikalık fotoğraf vermesi,

4. EMO üyesinin noterden onaylı imza beyanı vermesi,

5. Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurarak, imzalaması, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmelik ve yönetmeliklerine uyacağına dair taahhütname vermesi,

6. İlk defa belge çıkartacak EMO Üyeleri için, EMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen SMM eğitimine katılmış olması,

7. EMO Üyeleri, Tescilli Büro ile bağlantısını (kendi adına, ortak, ücretli), bağlı bulunduğu Oda birimine belgelemesi koşulları aranır.

Tescilli büro nedir?

Serbest Müşavir Mühendislik hizmetlerini yapmak üzere Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescil yaptıran ve bünyesinde en az bir Serbest Müşavir Mühendisi ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeri bir bağlantı içinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşlara verilen isimdir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç