Siyasi doktrinler nedir?

Devletin idaresinde, devletin temel kuruluşlarına istikamet ve ruh veren düşünce akımlarına verilen ad. Siyasi doktrin; devleti idare eden şahıs, topluluk, parti ve devlet organları tarafından benimsenir ve uygulanır. Devletin bütün temel kuruluşları, ana kanunları, devleti idare eden güçlerin benimsediği bu devlet felsefesine göre düzenlenir. Devletin yapısı ne olursa olsun hakimiyet hakkını kullananların takip ettikleri siyasi doktrin o ülkenin hayatına hakim olur.

Uygulanan devlet siyasetinde siyasi, hukuki veya iktisadi doktrinler ağırlık kazanır. Devletler, bu doktrinlerden birini kullanmaları yanında, her üç doktrinin karışımından meydana gelen bir sistemi de kullanılabilirler.

Siyasi doktrinlerden bazıları teorik, bazıları ise pratik esaslara dayanır.

Teorik olan siyasi doktrinler şunlardır: Ferdiyetçilik, Liberalizm, Sosyalizm, teokrasi ve Demokrasi.

Pratik olan siyasi

doktrinlerden

bazıları

şunlardır:

Anarşizm,

Komünizm,

Faşizm,

Nasyonal-Sosyalizm.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç