Sifon nedir?

1. Bir kabın içindeki sıvıyı başka bir kaba aktarmakta kullanılan bir kolu, öteki kolundan uzun «U» biçimi borudur.
2. Fena kokuların yukarıya çıkmasını önlemek için bulaşık yalağına, lağımlara yerleştirilen altı su ile dolu «S» biçimindeki borudur.
3. Şose ve demiryolunun altına akar suyu geçirmek için yapılan borudur.
4. Tıpta, mide, burun gibi kovukların temizlenmesi için kullanılan alettir. 5) İçinde basınçlı soda bulunan şişelerdeki tertibata da sifon denir.

Bazen, sıvı dolu bir kabı doğrudan doğruya, yani baş aşağı çevirerek boşaltmak, belki büyüklüğü ya da durumu sebebiyle, zordur. Fakat bu zorluk, kıvrılmış bir cam boru ya da bir lastik boru ile karşılanabilir. Tüpün bir ucu, kap içindeki suyun (ya da başka bir sıvının) içine sokulur, ve öbür ucu, kap içindeki sıvı yüzeyinden daha aşağıda olmak üzere dışarıya sarkıtılır. Bir kere bu iş yapılınca, kap boşalıncaya kadar su akıp gider (tüpün kap içindeki ucu daima suya dalmış kalmak şartıyla). Bu basit alete sifon adı verilir ve çalışması atmosfer basıncına dayanır.

sifon

Dünya etrafındaki havanın büyük ağırlığı sebebiyle, atmosfer basıncı, deniz hizasında santimetre kareye 1 kg kadar bir basınç uygular. Böylece atmosfer, kaptaki su yüzeyinin her santimetre karesine, aşağıya doğru 1 kg lık bir kuvvet uygular. Bunun sonucunda su, tıpkı bir barometre borusunda civa sütununun yükselmesi gibi, dalmış boruda yükselmeye çalışır. Fakat bu halde, tüpün her iki ucu açıktır, ve dolayısıyla öbür uçta da, suyu kaba geriye tepmeye çalışan, benzer bir atmosfer basıncı vardır.

Eğer işe karışan başka bir şey olmasaydı, su ne kaptan dışarıya doğru ne de kaba doğru akmazdı, zira basınçlı tüpün her iki ucundaki basınçlar tam eşit olurlardı. Bu sebeple tüpün dış ucu daima, kap içindeki su düzecinin altına sarkmalıdır. Bu halde, suyu dışarı akmaya zorlayan basınç, suyu geri tepmeye çalışanı yenebilir. Sebep gayet basittir: Tüpün dış kolundaki su iç kolundakinden daha ağırdır ve basıncı daha büyüktür. Başka sözlerle, suyu tüpten dışarı zorlayan kuvvet, ters yönde etkiyen basınçtan daha büyüktür.

Sifon prensibinin pek çok uygulamaları vardır, bunların en faydalı olanlarından biri bir waterklozetin sifon sistemidir. Soda suyu «sifon» u gerçek bir sifon değildir. Bu halde soda suyunun verdiği gazın basıncı, dış atmosfer basıncından daha büyüktür. Dolayısıyla soda suyu, büyük basınç altında kaptan dışarıya püskürür ve dışarıdaki borunun içerideki sıvı yüzeyinden daha aşağıda olmasına lüzum yoktur.

Sözlükte "sifon" ne demek?

1. Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru; hızla fışkırtılan su yardımıyla pissu ile dışkıları döşeme akıtan düzenek.
2. Şose, demiryolu gibi yapıların altından bir akarsuyu geçirmek için yapılan boru biçiminde kanal; midye gibi kabuklu hayvanlarda, içinden geçen suyu dışarı veren boru biçimindeki organ.
3. Pissu döşemindeki kokuların yapıya yayılmasını önleyen araç.

Sifon kelimesinin ingilizcesi

[sifón (m) ] n. siphon, tube used to transfer fluids from one container to another by means of atmospheric pressure (also syphon); trap
n. siphon, soda fountain
n. flush, flusher, siphon, syphon, crane
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç