Sözlükte "serf" ne demek?

1. derebeylik toplum düzeninde toprakla birlikte alınıp satılan köle.

Serf kelimesinin ingilizcesi

n. indentured servant, vassal, servant who is bound to a feudal lord and can be transferred with the estate; slave, person held in bondage
n. serf, villein, feudatory
n. serf
Köken: Fransızca

Serf ne demek? (Ekonomi)

Orta Çağlarda Avrupa’da derebeylerine ait topraklar üzerinde çalışan ve toprağa bağlı insanlar. Hür köylülerle köleler arasında bir statüde idiler. Senyörlerin izni olmadan topraklarını terkedemez ve başka bir işte çalışamazlardı. Tamamiyle senyörlere aittiler. Senyörler serflerinden angarya hizmetler isteyebilirdi. Topraktan elde ettikleri ürünlerin bir kısmını kendilerine ayırır, geri kalanı senyöre verirlerdi. Piyasaların gelişmeye başlaması ile, fazla üretimlerini komşu pazarlarda satıp biriktirdikleri paralarla hürriyetlerini satın alanlar olmuştur. Senyörler de para ihtiyaçlannı karşılamak için onların özgürlüklerini satmayı ve topraklan üzerinde kaldıkları sürece kendilerinden parasal vergi almayı tercih eder duruma gelmişlerdi. Böylece Onbirinci ve Onikinci asırda ender olan özgürlüğün elde edilmesi, Onikinci asırdan sonra yaygınlaşmıştır. Bu asrın ortalarında ise serflik rejimi hemen hemen tamamen ortadan kalkmıştır (Bkz. Feodalite).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç